Geef je op voor de e-zine

Wat we doen: Building Tribes

Building Tribes. Safe for Diversity. Ready for Change. Alles verandert voortdurend. En ieder mens is uniek. Raar eigenlijk dat we organisatie- en cultuurverandering moeilijk vinden... Dat we vaak zo slecht met verschillen omgaan... We weten al lang hoe we moeten organiseren en veranderen... Hoe we tribes moeten vormen en onderhouden...

What makes us tick

Vanuit de Academie voor Organisatiecultuur werken wij met een heel duidelijk 'What makes you tick' lijstje. In de luxe van meer werkaanbod dan tijd maken we bij elke aanvraag voor opdrachten, ontmoetingen, kennisdeling een afweging.

 • Impact: als we dit doen, hebben we dan grote invloed; maken we organisaties en leiders ready for change en safe for diversity. Dragen we bij aan duurzame organisaties en een wereld waar dialoog het wint van wapens.
 • Geld: als we dit doen, is het dan commercieel gezond; we zijn ondernemer immers en houden onszelf en onze associate partners graag gemotiveerd.
 • Lol: is het leuk, fun, maf, kunnen we samen het podium beklimmen wat we erg leuk vinden, is het anders dan anders; soms doen we gratis optredens, festivals, gesprekken met studenten... gewoon omdat het kan.

Met dit 'what makes you tick' lijstje worden onze keuzes steeds makkelijker. Bij opdrachten die aan drie punten voldoen zetten we alles aan de kant, opdrachten die aan geen van deze punten voldoen, doen we gewoon niet. Over vragen ertussenin denken we goed na. Het maakt ons gefocust, blij en effectief. Zorgt dat we volhouden wat we doen. Dat ons hart blijft stromen en we graag weer aan de slag gaan na de zomer.

Tribes

Mensen zijn primaten en leven in groepen, in tribes. Elke tribe heeft te maken met de paradox 'wees jezelf en pas je aan'. Met power & love. En elke tribe zoekt een alpha, chief, een tribal leader, die de groep kan leiden en voor de groep zal zorgen. Ook zijn er chiefs die een tribe zoeken om hun ideeën verder te brengen. Zonder tribe geen chief en zonder chief geen tribe. Binnen elke tribe zijn er verschillende dorpspleinen (afdelingen), met verschillende leiders (projectleiders, afdelingshoofden) en deelbelangen (budgetten en targets). Steegjes voor de roddels (wandelgangen). En kroegen waar de harde grappen over tafel gaan (rookhok, koffiehoek). Maar uiteindelijk zal een tribe zich verbinden door een gemeenschappelijke droom, visie, taak, doel. Een goede chief (CEO, bestuurder) stimuleert een gemeenschappelijke taal, luistert naar alles wat zich binnen en buiten de tribe aandient en neemt besluiten, en stimuleert anderen hetzelfde te doen, met het gezamenlijke doel voor ogen. For the greater good. Wij helpen hier graag bij.

Corporate Tribes: chiefs en managers

Helaas is het zo dat in een behoorlijk aantal corporate tribes (bedrijven, organisaties) de leiders zich niet bewust zijn van hun rol als chief, maar zich opstellen als de bewakers van de sociale orde en van de heersende systemen. Voor deze orde bewakers (managers) is verandering een lastig gegeven. Wanneer het je taak is om de status quo te handhaven en de ingeregelde systemen en procedures te bewaken en verdedigen, dan ben je er op gericht om je nieuwe initiatieven en afwijkende meningen zo efficiënt mogelijk de kop in te drukken. Richt je je meer op procedures, beoordelingssystematiek en KPI’s dan zijn al te afwijkende ideeën eerder verstorend dan gewenst. Wat vervolgens leidt tot veel dynamiek in de spelonken en steegjes van de organisatie en geruzie in ‘de kroegen’, waardoor de tendens naar controle en handhaving toeneemt.

Waarachtige leiders, chiefs, verwelkomen nieuwe ideeën en stimuleren afwijkende initiatieven, zodat deze op hun waarde onderzocht kunnen worden. Zij faciliteren een voortdurend onderzoek van verschillende perspectieven om tot het beste resultaat te komen. Leiders zijn geen controlerende buitenstaanders, maar wezenlijk onderdeel van de groep en het systeem en ze begrijpen dat het hun core business is om goed te luisteren naar alle stemmen in de organisatie om vervolgens besluiten te nemen die passen bij de visie, het geloof en de ziel van de organisatie. Ze begeleiden en beslechten geen debat met winnaars en verliezers, maar stimuleren een inclusieve cultuur waarin informatie vrij kan vloeien. Leiders surfen op de beweging die er al in de tribe is. Als zij niet zelf een verbetering initiëren, dan steunen zij degenen die dit wel doen.

Mensen veranderen in drieën

Hoewel verandering een wezenlijk onderdeel van het leven is, vindt vrijwel ieder mens dit toch ook een ingewikkeld gegeven. Tribes hebben namelijk een bepaalde ordening gecreëerd (de huidige doelstellingen, het plan, structuren en procedures, de cultuur) en elke verandering zorgt ervoor dat deze ordening herordend moet worden. Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe conclusies, tot ander gedrag en misschien wel tot een nieuw geloof in wat goed en fout is. Verandering haalt je uit je routine en gaat altijd samen met chaos en het niet weten. In de antropologie noemen we dit de liminale fase, het ondertussen, waarin oud niet meer telt en nieuw nog niet duidelijk is. Het is een periode die identiteitsvragen oproept en het verlangen en nostalgie naar vroeger aanwakkert. Het is een periode waarin de orde bewakers zullen proberen de oude orde te herstellen en chiefs worden uitgedaagd liminaal leiderschap te tonen; het begeleiden van onzekerheid. Het komen tot een nieuwe ordening, nieuwe spelregels, andere procedures, ander gedrag. We denken graag dat we een verandering in twee fasen kunnen bereiken, van ist naar soll, van A naar B. Maar mensen veranderen in drieën. Tussen A en B zit een ondertussen, een ’liminale fase’.

Initiation ritual of boys in Malawi

Op deze foto zie je een groep jongens uit Malawi die een inwijdingsritueel ondergaan van jongen naar volwassen man. Na hun kindertijd volgt een periode van een paar maanden van groepsleren op een afgelegen plek in het woud, 'de liminale fase'. Vervolgens keren ze terug in het dorp in een nieuwe rol. In het westen veranderen we in tweeën. Van oud naar nieuw, van Ist naar Soll, van huidige naar gewenste situatie. Op de meeste plekken op aarde wordt in drie stappen veranderd.

Rites-de-passage: liminale fase

Overal ter wereld geven mensen vorm aan transformatie en verandering door middel van Rites-de-Passages. Overgangsrituelen om verandering goed te laten verlopen.
Rites-de-Passages kennen drie fasen:

 1. Separatie of vernietiging van het oude
 2. Liminaliteit of 'het ondertussen'
 3. Reïntegratie.

De liminale fase heeft ongekende kracht. Het is in deze fase dat mensen verward zijn door het ontbreken van culturele kaders en sociale positie. Het is juist ook dan, dat dialoog en verandering een optimale bedding hebben. Bij reorganisatie in onze westerse organisaties maken we relatief weinig gebruik van de kracht van de liminale fase. We lijken in twee stappen te willen veranderen in plaats van in drie fases. In plaats van de liminale fase te benutten en te rekken, verkorten we die graag. We streven te snel naar duidelijkheid en nieuwe structuur. De uitdaging ligt juist in het begeleiden van de onzekerheid van de liminale fase. Het is de fase waarin mensen optimaal open staan voor nieuwe duiding en boodschappen en snel kunnen leren. Veranderen... doe je in drieën. Met aandacht, moedige gesprekken en een beetje magie...

anthropology mead

Inschrijven leergang, trainingen congressen

 • Collegereeks Psychologie voor managers - focus learning journeys

  17 september t/m 18 december 2018. Meer informatie

 • 3 oktober 2018 Health & Care Day

  Samen voor de zorg van de toekomst Meer informatie Bestel tickets

 • 14 november Event Corporate Culture Burgers’ Zoo, Arnhem

  Na twee zeer geslaagde events Corporate Culture rondom het boek de Corporate Tribe, nu hét event over Building Tribes. Met boeiende sprekers, actieve workshops en de fijne setting van Burgers’ Zoo te Arnhem. En een gloednieuwe lezing van Danielle Braun over hoe je dat doet… Tribes bouwen. Meer informatie Aanmelden...

 • 17 november 2018 ANVR congres voor de reisbranche in Portugal

  Meer informatie

 • 22 november 2018 De Nationale Coöperatiedag 2018

  Meer informatie

 • 18 december Seminar: Anders…

  ….Veranderen, Managen, Kijken, Leidinggeven en Eigenaarschap, maar dan Anders door Managementboek.nl Een unieke dag over alle aspecten van anders organiseren, veranderen, leidinggeven. Meer informatie Aanmelden

 • Training Building Tribes

  Lees alles over de nieuwe training Building Tribes

 • Trainingen Deep Democracy

  Inclusieve dialoog en besluitvorming. Ruimte voor de wijsheid van de minderheid. Data en inschrijven.

 • Training Own Your Rank

  Over ranking en positie pakken. Krachtig én verbindend zijn. Data en inschrijven.

 • Training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken

  Door ons ontwikkelde dialoogvorm, geinspireerd op dialoogvormen van over de hele wereld. Data en inschrijven.

 • Leergang Organisatiecultuur. Corporate Antropologie – echt aan de slag met organisatiecultuur

  Intensieve en unieke leergang. Data en inschrijven.

In beeld

Building Tribes - reisgids door organisaties. Nieuw boek, lezing, training

building tribes boek

Winnaar Managementboek van het jaar 2016!

Managementboek van het jaar

Nieuwste Blog

In het verhaal van Lili en Howick strijden twee sets van kernwaardes om voorrang. Aan de ene kant de waarde van eerlijkheid, rechtvaardigheid en heldere bestuurlijke koers voering. Aan de andere kant is daar mededogen, barmhartigheid, beschermen van ...