Geef je op voor de E-zine

en ontvang regelmatig onze nieuwsbrief

Aanmelden

Gilde van Polder - Antropologen

mill 5277777 1920 1200

Van oudsher reizen antropologen over de wereld om te kijken, te vragen, te observeren hoe mensen samen leven, samen werken, kinderen opvoeden, cultuur vormen, oorlogen voeren en het weer goedmaken, rituelen bedenken, vieren lachen, rouwen. Corporate antropologen doen hetzelfde, maar dan in organisaties en bedrijven. In september 2020 zag het Gilde Polder - Antropologen het licht. Het Gilde van Polder-Antropologen is onderdeel van de De Academie voor Organisatiecultuur, Academische kennisorganisatie en opleidingsinstituut voor corporate antropologen in Nederland. Deze stroming binnen de antropologie richt zich op het ondersteunen van cultuur- en organisatieveranderingen binnen bedrijven en instellingen vanuit antropologisch wetenschappelijk kader. Dit vakgebied is in Nederland geïntroduceerd door onderzoeksleider dr. Danielle Braun, eerst aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en daarna vanuit de Academie voor Organisatiecultuur. In deze coronatijd vond zij het de hoogste tijd om zich met antropologische onderzoekstechnieken en kennis van gedrag op het eigen polderland te richten; omdat het daar spannend genoeg is. De Polder-Antropologen trekken regelmatig met onderzoeken ten velde. Alle Polder-Antropologen hebben een academische opleiding antropologie gevolgd of de met MBA vergelijkbare studie corporate antropologie.

Het nieuwe normaal

De Polder-Antropologen zijn in 2020 gestart met een onderzoek naar de vraag ‘Zijn we al in het nieuwe normaal? Een groots onderzoek is afgerond. Het Gilde van Polder-Antropologen bracht de culturele landkaart van Nederland in beeld, nu de tijd van ‘het nieuwe normaal’ lijkt aangebroken. Een onderzoeksteam van zestig antropologen heeft veldwerk verricht naar veranderingen in onze omgangsvormen, nadat corona ons dwong om eeuwenoude sociale codes op te schorten. Zijn we al bereid om onze gebruiken en rituelen op te geven? Is onze cultuur al aan het veranderen? Welke omgangsvormen zijn blijvend anders? Welke creatieve nieuwe begroetingen hebben we bedacht? Gaan onze kinderen ooit nog handen geven? Het onderzoek richt zich vooral op ouders en onderwijsgevenden die voor de vraag staan hoe zij een toekomstige generatie voorbereiden op de samenleving van ‘het nieuwe normaal’. En op de belevingswereld van kinderen. Hoe gaan zij om met corona en wat vinden zij nu eigenlijk 'normaal'?

Ga hier direct naar de onderzoeksresultaten

iStock 1178737722 1200

De Polder - Antropologen

danielle in gesprek mix
Het gilde van Polder-Antropologen komt voort uit de Academie voor Organisatiecultuur, Academische kennisorganisatie en opleidingsinstituut voor corporate antropologen in Nederland. Deze stroming binnen de antropologie richt zich op het ondersteunen van cultuur- en organisatieveranderingen binnen bedrijven en instellingen. Inzichten uit andere, niet-westerse culturen kunnen helpen om patronen en mechanismes binnen organisaties beter te begrijpen en gedrag te veranderen. Dit vakgebied met Amerikaanse wortels is in Nederland geïntroduceerd door Danielle Braun, eerst aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en daarna vanuit de Academie voor Organisatiecultuur. Zij richt zich met antropologische onderzoekstechnieken en kennis van gedrag op het eigen polderland omdat het daar spannend genoeg is. met antropologische onderzoekstechnieken en kennis van gedrag op het eigen polderland te richten; omdat het daar spannend genoeg is. De Polder-Antropologen trekken te velde. Alle Polder-Antropologen in het gilde hebben een academische opleiding antropologie gevolgd of de met MBA vergelijkbare studie corporate antropologie. We werken in eigen omgeving en indien nodig online.

Onderzoek 2020: de Nederlandse zoektocht naar het nieuwe normaal 

iStock 1082354496 1200

“Een half jaar geleden vonden we iemand onbeleefd die weigerde om anderen een hand te geven. Dat stond haaks op onze Nederlandse omgangsvormen. Nu zouden we het smakeloos vinden wanneer een ander met uitgestoken hand op ons afkomt. Het taboe van gisteren is vandaag opeens de sociale norm geworden”, zegt onderzoeksleider dr. Danielle Braun. Ook het dragen van een mondkapje was tot voor kort voorbehouden aan Aziatische toeristen die door de meeste Nederlanders meewarig werden aangekeken. “Iemand ‘van ons’ die vroeger een mondkapje droeg, zouden we hebben doorverwezen naar een psychiater om te worden behandeld wegens smetvrees. Ook het politieke debat over gezichtsbedekkende kleding hing samen met de eeuwenoude conventie dat je elkaar met ‘open vizier’ tegemoet treedt. Al die ongeschreven codes zijn door corona gekanteld. Ik was bloednieuwsgierig of we nu al in het nieuwe normaal zijn beland. De manier om dat te weten te komen, is om te onderzoeken welke normen, waarden en omgangsvormen we overdragen aan onze kinderen. En te horen wat zij nu normaal vinden. Spelen ze coronaspelletjes als 'tikkie, jij hebt het?”
Om te onderzoeken welke (nieuwe) sociale omgangsvormen kans maken om vast onderdeel te worden van de Nederlandse cultuur, richtten de Polder-Antropologen zich in eerste instantie op ouders, onderwijsgevenden en kinderen. Dr. Danielle Braun: “Jonge gezinnen en basisscholen zijn de culturele kraamkamers van het ‘nieuwe normaal’. Daar worden de keuzes gemaakt die beslissend zullen zijn voor de wijze waarop wij in de toekomst met elkaar omgaan. Leren wij onze kinderen nog dat het beleefd is om bij een begroeting altijd een hand te geven, ook van een onbekende, of zoeken ouders en onderwijzers naar nieuwe normen en vormen rond een begroeting? Wat gebeurt er met de ‘hug’, die onder jongeren inmiddels gemeengoed is geworden? Wat doen we met onze angst voor corona? Zijn kinderen optimistisch over hun toekomst? Braun was benieuwd welke normen en waarden we nu aan het doorgeven zijn. Die nieuwsgierigheid liep uit de hand; er ontstond een groots onderzoek, uitgevoerd door 60 polderantropologen.

Ga hier direct naar de onderzoeksresultaten

iStock 900534750 1200

Participerend onderzoek

Dr Danielle Braun: “Antropologen hebben geleerd dat blijvende cultuurverandering begint wanneer mensen hun gedrag op nieuwkomers in de gemeenschap overdragen. Dat kunnen kinderen zijn, maar bijvoorbeeld ook nieuwe collega’s in een organisatie.” Met het veldwerk dat de onderzoekers de komende tijd doen, wordt voor het eerst in beeld gebracht welke veranderingen corona op sociaal-cultureel gebied teweegbrengt. “In de antropologie ligt het accent vanouds op kwalitatieve methoden en participerend onderzoek. Daarom houden we geen enquêtes op afstand, maar gaan we echt kijken naar de manier waarop mensen zich (anders) gedragen en luisteren we naar de verhalen die mensen zelf vertellen”, aldus Braun.Participerend onderzoek

iStock 1253405184 1200

Praktisch

Pers

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onderzoeksleider dr. Danielle Braun, directeur Academie voor Organisatiecultuur, via 06 55825260 (secretariaat Marijke Dieleman 06 24719488), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga hier direct naar de onderzoeksresultaten

Polder-Antropoloog worden

Je kunt je aansluiten bij het Gilde van Polder - Antropologen als je voldoet aan een van deze voorwaarden (het heeft echt geen zin een aanvraag voor participatie te doen als je niet aan deze voorwaarden voldoet).

  • Of: je hebt een doctoraal of master Culturele Antropologie, Social Anthropology, Cultuur Organisatie Management op zak van een Nederlandse of Buitenlandse faculteit.
  • Of: je hebt een HBO+ / academische achtergrond en het diploma leergang corporate antropologie op zak.
  • Je hebt in onderzoeksperioden tijd en participeert in de onderzoeksbriefings.

Aanmelden als polder antropoloog en meer info ontvangen kan je doen via Marijke Dieleman Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanvragen onderzoek op maat

Wij kunnen samenlevingsonderzoek op maat uitvoeren in opdracht van journalisten, maatschappelijke organisaties, overheid, etc. We zijn snel en wendbaar. Al ons onderzoek is diepgravend, gebaseerd op antropologische onderzoeksmethodiek en kwalitatief van karakter. Wij zijn niet van een bulk aan kwalitatieve data, dat kunnen anderen beter. Wij gaan in gesprek en maken een offerte op maat. Voor corporate onderzoek en interventies in organisaties verwijzen we je naar de corporate pagina.
Onderzoek en verandering in organisaties
Maatwerk directieteams

iStock 1053965120 1200

/**/