Geef je op voor de E-zine

en ontvang regelmatig onze nieuwsbrief

Aanmelden

Gilde van Polder - Antropologen

mill 5277777 1920 1200

Van oudsher reizen antropologen over de wereld om te kijken, te vragen, te observeren hoe mensen samen leven, samen werken, kinderen opvoeden, cultuur vormen, oorlogen voeren en het weer goedmaken, rituelen bedenken, vieren lachen, rouwen. Corporate antropologen doen hetzelfde, maar dan in organisaties en bedrijven. In september 2020 zag het Gilde Polder - Antropologen het licht.

De Polder-Antropologen trekken ten velde en brengen de culturele landkaart van Nederland in beeld nu de tijd van ‘het nieuwe normaal’ lijkt aangebroken. Een onderzoeksteam van vijftig antropologen gaat veldwerk verrichten naar veranderingen in onze omgangsvormen, nadat corona ons dwong om eeuwenoude sociale codes op te schorten. Zijn we al bereid om onze gebruiken en rituelen op te geven? En welke alternatieven zijn er in de maak? Hoe gaan Nederlanders om met veranderingen? Welk leiderschap willen we? Worden we onrustig van economische achteruitgang? Hebben alle demonstraties en korte lontjes en het virus iets met elkaar te maken? Hoe rouwen we, vieren we, voeden we op in coronatijd? 

iStock 1178737722 1200

De Polder - Antropologen

danielle in gesprek mix
Het gilde van Polder-Antropologen komt voort uit de Academie voor Organisatiecultuur, Academische kennisorganisatie en opleidingsinstituut voor corporate antropologen in Nederland. Deze stroming binnen de antropologie richt zich op het ondersteunen van cultuur- en organisatieveranderingen binnen bedrijven en instellingen. Inzichten uit andere, niet-westerse culturen kunnen helpen om patronen en mechanismes binnen organisaties beter te begrijpen en gedrag te veranderen. Dit vakgebied met Amerikaanse wortels is in Nederland geïntroduceerd door Antropoloog des Vaderlands dr. Danielle Braun, eerst aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en daarna vanuit de Academie voor Organisatiecultuur. In deze coronatijd vindt zij het de hoogste tijd om zich met antropologische onderzoekstechnieken en kennis van gedrag op het eigen polderland te richten; omdat het daar spannend genoeg is. De Polder-Antropologen trekken te velde. Alle Polder-Antropologen in het gilde hebben een academische opleiding antropologie gevolgd of de met MBA vergelijkbare studie corporate antropologie. We werken in eigen omgeving en als het kan online in verband met corona voorzichtigheid.

Onderzoek 2020: de Nederlandse zoektocht naar het nieuwe normaal 

iStock 1264068532 1200

De Polder-Antropologen trekken ten velde en brengen de culturele landkaart van Nederland in beeld nu de tijd van ‘het nieuwe normaal’ lijkt aangebroken. Een onderzoeksteam van vijftig antropologen gaat veldwerk verrichten naar veranderingen in onze omgangsvormen, nadat corona ons dwong om eeuwenoude sociale codes op te schorten. Zijn we al bereid om onze gebruiken en rituelen op te geven? En welke alternatieven zijn er in de maak? Het onderzoek richt zich vooral op ouders en onderwijsgevenden die voor de vraag staan hoe zij een toekomstige generatie voorbereiden op de samenleving van ‘het nieuwe normaal’. 

iStock 1082354496 1200

“Een half jaar geleden vonden we iemand onbeleefd die weigerde om anderen een hand te geven. Dat stond haaks op onze Nederlandse omgangsvormen. Nu zouden we het smakeloos vinden wanneer een ander met uitgestoken hand op ons afkomt. Het taboe van gisteren is vandaag opeens de sociale norm geworden”, zegt onderzoeksleider dr. Danielle Braun. Ook het dragen van een mondkapje was tot voor kort voorbehouden aan Aziatische toeristen die door de meeste Nederlanders meewarig werden aangekeken. ‘emand ‘van ons’ die vroeger een mondkapje droeg, zouden we hebben doorverwezen naar een psychiater om te worden behandeld wegens smetvrees. Ook het politieke debat over gezichtsbedekkende kleding hing samen met de eeuwenoude conventie dat je elkaar met ‘open vizier’ tegemoet treedt. Al die ongeschreven codes zijn door corona gekanteld.”

Drievoudige kus

Waar veel mensen het veranderen van onze gewoonten als het geven van een hand, een kus of een knuffel aanvankelijk zagen als tijdelijke maatregelen, begint steeds meer het gevoel te ontstaan dat corona blijvende sporen zal achterlaten in onze cultuur en omgangsvormen. “Heel Nederland is nu al opgelucht dat we eindelijk af lijken van het verplichte gekus op het werk bij verjaardagen en nieuwjaarsrecepties. We kennen allemaal wel die mannelijke collega die iets te enthousiast op elke vrouw afsprong om haar het liefst zelfs op de mond te kussen”, aldus Braun. Maar ook de oer-Nederlandse drievoudige kus, waar buitenlanders vaak onwennig op reageerden, lijkt zijn beste tijd gehad te hebben. “De kus in het nieuwe normaal zal echt een intiem moment zijn dat je alleen deelt met je meest dierbaren.”

iStock 900534750 1200

Kraamkamers

Om te onderzoeken welke (nieuwe) sociale omgangsvormen kans maken om vast onderdeel te worden van de Nederlandse cultuur, richten de Polder-Antropologen zich in eerste instantie op ouders en onderwijsgevenden. Dr. Danielle Braun: “Jonge gezinnen en basisscholen zijn de culturele kraamkamers van het ‘nieuwe normaal’. Daar worden de keuzes gemaakt die beslissend zullen zijn voor de wijze waarop wij in de toekomst met elkaar omgaan. Leren wij onze kinderen nog dat het beleefd is om bij een begroeting altijd een hand te geven, ook van een onbekende, of zoeken ouders en onderwijzers naar nieuwe normen en vormen rond een begroeting? Wat gebeurt er met de ‘hug’, de typisch Amerikaanse vorm om vrienden te begroeten zonder elkaar te kussen en die onder jongeren inmiddels gemeengoed is geworden? Braun is benieuwd of de onderzoekers op het spoor komen van een nieuwe Nederlandse begroeting die de handdruk en de kus vervangt, coronaproof is en niet ontleend is aan andere culturen zoals de ‘Namasté-groet’ uit Azië. 

iStock 544669458 1200

Participerend onderzoek

Dr Danielle Braun: “Antropologen hebben geleerd dat blijvende cultuurverandering begint wanneer mensen hun gedrag op nieuwkomers in de gemeenschap overdragen. Dat kunnen kinderen zijn, maar bijvoorbeeld ook nieuwe collega’s in een organisatie.” Met het veldwerk dat de onderzoekers de komende tijd doen, wordt voor het eerst in beeld gebracht welke veranderingen corona op sociaal-cultureel gebied teweegbrengt. “In de antropologie ligt het accent vanouds op kwalitatieve methoden en participerend onderzoek. Daarom houden we geen enquêtes op afstand, maar gaan we echt kijken naar de manier waarop mensen zich (anders) gedragen en luisteren we naar de verhalen die mensen zelf vertellen”, aldus Braun.

iStock 1253405184 1200

Praktisch

Pers

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onderzoeksleider dr. Danielle Braun, Antropoloog des Vaderlands, directeur Academie voor Organisatiecultuur, via 06 55825260 (secretariaat Marijke Dieleman 06 24719488), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met persvoorlichter Jan-Willem Wits, tel. 06 131 621 36 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Polder-Antropoloog worden

Je kunt je aansluiten bij het Gilde van Polder - Antropologen als je voldoet aan een van deze voorwaarden (het heeft echt geen zin een aanvraag voor participatie te doen als je niet aan deze voorwaarden voldoet).

  • Of: je hebt een doctoraal of master Culturele Antropologie, Social Anthropology, Cultuur Organisatie Management op zak van een Nederlandse of Buitenlandse faculteit.
  • Of: je hebt een HBO+ / academische achtergrond en het diploma leergang corporate antropologie op zak.
  • Je hebt in onderzoeksperioden tijd en participeert in de onderzoeksbriefings.
  • Je gaat erop uit, corona proof, zo veel mogelijk online, met een paar observaties in eigen kleine woonomgeving.

Aanmelden als polder antropoloog en meer info ontvangen kan je doen via Marijke Dieleman Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanvragen onderzoek op maat

Wij kunnen samenlevingsonderzoek op maat uitvoeren in opdracht van journalisten, maatschappelijke organisaties, overheid, etc. We zijn snel en wendbaar. Al ons onderzoek is diepgravend, gebaseerd op antropologische onderzoeksmethodiek en kwalitatief van karakter. Wij zijn niet van een bulk aan kwalitatieve data, dat kunnen anderen beter. Wij gaan in gesprek en maken een offerte op maat. Voor corporate onderzoek en interventies in organisaties verwijzen we je naar de corporate pagina.
Onderzoek en verandering in organisaties
Maatwerk directieteams

iStock 1053965120 1200