Geef je op voor de E-zine

en ontvang regelmatig onze nieuwsbrief

Aanmelden

Maatwerk voor directieteams / veranderbegeleiding

homepage button maatwerk voor directieteams

 

Ben je leider, bestuurder, CEO, directeur, teamleider, programmaleider en op zoek naar een sparringpartner, teamontwikkelaar, kritische spiegel, implementatiekracht, stevig programmamanagement, veranderboost?

Wij bouwen mee aan tribes. We bekrachtigen leiders. We hebben stevige roots in strategisch leiderschap, training, board coaching en consultancy. 'We cut the crap' en werken liever onder dan boven de waterlijn. We geloven dat ruzies betekenen dat mensen nog op elkaar betrokken zijn, dat Power & Love hand in hand gaan en dat mensen van nature het beste voor de organisatie, elkaar en zichzelf willen. We denken dat organisaties per definitie plekken zijn waar besluiten genomen worden en dat je dat dan maar beter goed kunt doen. Wij helpen zonder over te nemen, duiden cultuur en verspreiden verandering. We brengen organisaties in beweging en smeden losse netwerkpartners om tot hechte bondgenootschappen. We got the whole system in the room als het nodig is. We vormen graag een hecht team met onze opdrachtgevers. Vaak leiden we interne veranderaars op om de veranderrol te borgen als we klaar zijn met het traject en werken we dus intensief samen. We putten uit onze bestuurlijke- en leiderschapservaring. Uit wetenschap, uit onze antropologische blik en uit onze krachtige dialoog- en besluitvormingstools.

Wij vinden het belangrijk om zowel de individuen als de netwerken binnen een organisatie te activeren. We kiezen voor interventies die zowel impact hebben op het systeem als geheel, op leiders en op medewerkers. Wij veranderen patronen diepgaand. We werken zowel grootschalig bij netwerkprogramma’s of cultuurinterventies als heel klein, met een RvB of als sparring partner voor een individuele bestuurder of CEO in zwaar weer.

We stellen altijd het juiste team samen. Dr. Danielle Braun neemt naast haar podiumwerk en leergangen een paar opdrachten per jaar zelf aan in sectoren of organisaties waar haar hart echt ligt. Vaak is dit zorg, welzijn, (lokale) overheid, veiligheidssector, onderwijs. Omdat wij zo’n ervaren en divers team hebben kunnen we elke sector en elk vraagstuk goed bedienen. Sommige van onze associates zijn erg goed in onderzoek en grote verandertrajecten, anderen in programmamanagement of interimmanagement en we hebben uitstekende executive en high performance begeleidingskracht in huis.We praten graag door over wat er bij jullie nodig is. 

Cultuuronderzoek: starten met wat er is

Diepgaand, onder de waterlinie, geen snelle internetscans, maar observaties en interviews, doortastend. Eerst weten wat nu eigenlijk de gewenste veranderkoers is. Gaat het om totale transformatie of gaat het om terugkeren naar de bedoeling, de ziel, de eigenheid van de organisatie? Met het oog van de antropoloog: haarscherp cultuurpatronen blootleggen. Steeds in dialoog. Waar nodig participatieve observatie of diepte-interviews. De verandering begint al tijdens de diagnose.

In gemiddeld een tot drie weken (afhankelijk van vraag, omvang en complexiteit) krijg je een heldere weergave van de belangrijkste culturele patronen, denkkaders en verlangens. Een krachtige en rijke ervaring waarin alle belanghebbenden actief betrokken worden. Een solide basis voor de bepaling van een nieuwe strategie, de start van een fusietraject, de formulering van nieuwe kernwaarden of de oplossing van conflicten. Binnen een enkele afdeling of over landsgrenzen heen om internationale verschillen hanteerbaar te maken. Meer informatie over cultuuronderzoek. Als je weet waar je staat, weet je waar je heen wilt bewegen. Wil je langdurig cultuur dialoog op gang brengen en monitoren in je organisatie? Dat kan ook online en op regelmatige basis. Daarvoor werken wij samen met Sandra Bouckaert met het instrument ‘Let’s connect’. Wij vertellen je daar graag meer over.

Langdurige begeleiding bij verandering

Wij verbinden ons per jaar aan een aantal organisaties of bedrijven voor langere tijd. Om hen intensief te ondersteunen tijdens een (verander)proces, conflict, fusie of doorontwikkeling. Onze begeleiding bestaat uit een mix van alle interventies en activiteiten die op onze website beschreven staat, gecombineerd met onze volle aandacht voor de specifieke organisatiecontext. Stap voor stap. In co-creatie. Duiden, gebruikmaken van de kracht en wijsheid die in de organisatie aanwezig is. We weten “ongeveer” wat de volgende stap is, omdat we dit al vaker hebben gedaan.... :-). We werken met de methode van Viral Change, volgens onze antropologische veranderaanpak.

Waarom niet te veel per jaar? Omdat we 100% kwaliteit en aandacht willen kunnen garanderen en een dag nog steeds maar 24 uur heeft. Wij krijgen meer vragen dan dat we tijd hebben. Neem contact op als je wilt bespreken of we voor langere tijd met elkaar aan de slag te gaan. Fijn als je goed kunt aangeven wat je intentie en motivatie is om met ons samen op reis te willen gaan.

 

Faciliteren van besluitvorming en strategieontwikkeling

Als er belangrijke besluiten moeten worden genomen, het businessplan vorm moet krijgen of een strategiekoers voor de komende jaren moet worden uitgezet, faciliteren we met prachtige werkvormen de dialoog en het besluitvormingsproces. We zorgen dat kampvuren gaan branden om het goeie gesprek te voeren. We kunnen Deep Democratisch faciliteren of een bijeenkomst begeleiden geïnspireerd op dialoogvormen van over de hele wereld, zoals een Afrikaans Kampvuurgesprek, voor groepen van 5 tot 5000 mensen. Wijze, gedragen besluitvorming en koersbepaling, waarbij de wijsheid van iedere medewerker in de organisatie benut wordt. Dit zijn vaak korte en intense interventies van een halve dag tot 2 dagen, waarna de organisatie de bevindingen zelf verder brengt. We hebben oog voor de implementatieperiode daarna en denken daarin graag met je mee.

Sparring partner voor directeur, change manager, specialistische teams, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht

 

Praatpaal, partner, spiegel. Omdat het lonely is at the top. Zeker als je voor een stevige veranderklus staat. Op senior niveau. Professioneel. Persoonlijk. Zodat het leuk blijft. Investering van enkele dagdelen tot langdurige begeleiding. We hebben zelf met onze voeten in de managerial klei gestaan en gaan voorbij boekenwijsheid. Warm, betrokken, professioneel.

 

Teaminterventie of cultuurinterventie

Bij conflict, ernstige crises, doorontwikkelvragen van een team, gedoe, schokkende gebeurtenissen, plotseling overlijden, vastgelopen reorganisatie, vertrouwensbreuk, plotseling vertrek- of overlijden directeur of bestuurder. Razendsnel herstel van rust, daarna passende interventies en eventueel snelle onderzoeksronde. We schrikken niet terug voor ruzie, emotie, conflict. Investering van enkele dagdelen tot langdurige begeleiding. Vaak ad hoc en snel, dus wanneer de agenda dit toelaat.

Directieteam APK

Je vergaderingen zijn ok, maar kunnen beter. Je verlangt naar meer onderlinge betrokkenheid. Zit een beetje vast in patronen. We komen graag langs voor een directieteam APK. Daarin observeren we een aantal vergaderingen en doen dan een voorstel voor verbetering. We leren jullie een aantal dialoog- en vergadertools, waarmee besluitvorming effectiever wordt, meer stemmen gehoord worden, besluiten ook uitgevoerd worden en er meer energie en lol als team is. Vervolgens interveniëren we een aantal vergaderingen ter plekke om ingesleten patronen direct te doorbreken. We werken aan structuren, maar als het nodig is voeren we ook de échte mens tot mens gesprekken. Als het nodig is ondersteunen we de voorzitter apart. Na een paar weken zijn jullie weer fris met elkaar.

Heisessies en tweedaagsen

Laat je inspireren door een mix van beste masterclasses, afgewisseld met dialoog over de thema’s die bij jullie actueel zijn. Op maat, geen standaardwerk, maar wel anders, boeiend, verleidelijk exotisch en bijzonder down to earth. Wij werken samen met eventbureaus en outdoor trainers voor afwiselende energie en werkvormen als je dat wilt.

Key note als voorbereiding op verandering en koersbepaling

Korte, impactvolle interventies. Wij hebben een aantal keynote lezingen en masterclasses paraat. Dit biedt leiders, bestuurders, directeuren, middenkader, change agents en grote groepen medewerkers een prima gelegenheid om zich voor te bereiden op de dingen die komen gaan. Snappen wat cultuurverandering met je doet, de wetten van onzekerheid bij verandering kennen en relativeren, je nieuwe collega’s en hun cultuur écht leren kennen bij een fusie of internationale samenwerking. Indringend, maar ook luchtig. Onderbouwd doch vol humor. In onze masterclasses wordt de lezing gevolgd door gefaciliteerde gesprekken over de thema’s en vraagstukken die relevant zijn voor het (verander)proces van de organisatie of het bedrijf. We hebben diverse succesvolle korte interventies, dialoogtools, simulaties en gespreksmodellen die los of in serie kunnen worden ingezet. Een krachtige manier om het gesprek los te maken, taal te geven aan de verandering, communicatie tussen mensen en groepen op gang te brengen. Een masterclass leent zich voor grote groepen medewerkers, maar een dag aan de slag met je directieteam of managementlaag kan ook.

Voor 5 directieleden of 5000 medewerkers... klik hier voor de mogelijkheden

Opleider voor interne- en externe veranderaars

We hebben diverse prachtige leergangen en trainingen in ons aanbod, waarmee we zelfstandige veranderaars (consultants, trainers, coaches) en mensen binnen de eigen organisatie opleiden om de rol van chief, veranderaar, change agent, faclitator van besluitvorming op zich te gaan nemen. Wij delen hierbij zonder terughoudendheid al onze kennis, materialen en methodieken; we zijn blij als ze verspreid en gebruikt worden. Zodat de antropologische aanpak verspreid wordt en wij weer door kunnen naar een andere tribe...

Contact

Bel of mail gerust om te bespreken welk partnerschap je zoekt. Wij vragen door zodat je echt weet wat jullie nodig hebben. Wij beginnen altijd met naar je te luisteren. Samen dansen.

homepage button maatwerk voor directieteams

Inschrijven leergang, trainingen congressen

 • Leergang Antropologische Teambegeleiding - Dé facilitatieleergang met dialoogvormen uit de hele wereld

  Data en inschrijven

 • Trainingen Deep Democracy

  Inclusieve dialoog en besluitvorming. Werken met de onderstroom van organisaties. Ruimte voor de wijsheid van de minderheid. Data en inschrijven.

 • Training Own Your Rank

  Over ranking en positie pakken. Krachtig én verbindend zijn. Stap in de spotlights. Data en inschrijven.

 • Training Kampvuurgesprekken

  Besluiten zonder verliezers. Krachtig besluitvormingsmodel voor leiders en facilitators. Data en inschrijven.

 • Leergang Organisatiecultuur. Corporate Antropologie – echt aan de slag met organisatiecultuur

  Intensieve en unieke leergang voor leiders en veranderaars. Data en inschrijven.

In beeld

De antropologische salon - met prof. dr. Arie de Ruyter

rootskamer website 570

Building Tribes - Leren van wat we al weten 26 september 2024

672545 s

Danielle Braun - Da's Gek

Danielle Braun - Hé... Harry

Dé facilitatieleergang van Nederland - leergang Antropologische Teambegeleiding

iStock 108226164 def

Nieuwste Blog

Na de zomer is het weer ontgroeningstijd voor de studentenverenigingen. Ongetwijfeld zijn we in september weer collectief 'geschokt en ontdaan'. Over studenten die... onderkoeld raken, op een bangalijst staan, door slachtafval kruipen, hun eigen kots...

/**/