Geef je op voor de e-zine

Maatwerk voor directieteams

homepage button maatwerk voor directieteams

Ben je leider, bestuurder, CEO, directeur, teamleider, programmaleider en op zoek naar een sparringpartner, teamontwikkelaar, kritische spiegel, implementatiekracht, stevig programmamanagement, veranderboost? 

Wij bouwen mee aan tribes. We bekrachtigen leiders. We hebben stevige roots in strategisch leiderschap, training, board coaching en consultancy. 'We cut the crap' en werken liever onder dan boven de waterlijn. We geloven dat ruzies betekenen dat mensen nog op elkaar betrokken zijn, dat Power & Love hand in hand gaan en dat mensen van nature het beste voor de organisatie, elkaar en zichzelf willen. We denken dat organisaties per definitie plekken zijn waar besluiten genomen worden en dat je dat dan maar beter goed kunt doen. Wij helpen zonder over te nemen, duiden cultuur en verspreiden verandering. We brengen organisaties in beweging en smeden losse netwerkpartners om tot hechte bondgenootschappen. We got the whole system in the room als het nodig is. We vormen graag een hecht team met onze opdrachtgevers. Vaak leiden we interne veranderaars op om de veranderrol te borgen als we klaar zijn met het traject en werken we dus intensief samen. We putten uit onze bestuurlijke- en leiderschapservaring. Uit wetenschap, uit onze antropologische blik en uit onze krachtige dialoog- en besluitvormingstools.

Wij vinden het belangrijk om zowel de individuen als de netwerken binnen een organisatie te activeren. We kiezen voor interventies die zowel impact hebben op het systeem als geheel, op leiders en op medewerkers. Met een mix van verbindende interventies (dialoog, begrip, exploreren, overeenkomsten) en daadkrachtige interventies (debat, besluitvorming, actie, verschillen). We werken zowel large scale bij netwerkprogramma’s of cultuurinterventies als heel klein, met een RvB of als sparring partner voor een bestuurder of CEO.

We stellen altijd het juiste team samen. Dr. Danielle Braun neemt naast haar podiumwerk en leergangen een paar opdrachten per jaar zelf aan in sectoren of organisaties waar haar hart echt ligt. Vaak is dit zorg, welzijn, (lokale) overheid, veiligheidssector, woningcoöperaties,… Omdat wij zo’n ervaren en divers team hebben kunnen we elke sector en elk vraagstuk goed bedienen. We praten graag door over wat er bij jullie nodig is.

Liminaliteit 

Cultuuronderzoek: starten met wat er is

Diepgaand, onder de waterlinie, geen snelle internetscans, maar observaties en interviews, doortastend. Eerst weten wat nu eigenlijk de gewenste veranderkoers is. Gaat het om totale transformatie of gaat het om terugkeren naar de bedoeling, de ziel, de eigenheid van de organisatie? Met het oog van de antropoloog: haarscherp cultuurpatronen blootleggen. Steeds in dialoog. Waar nodig participatieve observatie of diepte-interviews. De verandering begint al tijdens de diagnose.

In gemiddeld een tot drie weken (afhankelijk van vraag, omvang en complexiteit) krijg je een heldere weergave van de belangrijkste culturele patronen, denkkaders en verlangens. Een krachtige en rijke ervaring waarin alle belanghebbenden actief betrokken worden. Een solide basis voor de bepaling van een nieuwe strategie, de start van een fusietraject, de formulering van nieuwe kernwaarden of de oplossing van conflicten. Binnen een enkele afdeling of over landsgrenzen heen om internationale verschillen hanteerbaar te maken. Klik hier voor meer informatie over cultuuronderzoek. Als je weet waar je staat, weet je waar je heen wilt bewegen.

Langdurige begeleiding bij verandering of directieontwikkeling

Wij verbinden ons per jaar aan een aantal organisaties of bedrijven voor langere tijd. Om hen intensief te ondersteunen tijdens een (verander)proces, conflict, fusie of doorontwikkeling. Onze begeleiding bestaat uit een mix van alle interventies en activiteiten die op onze website beschreven staat, gecombineerd met onze volle aandacht voor de specifieke organisatiecontext. Stap voor stap. In co-creatie. Duiden, gebruikmaken van de kracht en wijsheid die in de organisatie aanwezig is. We weten “ongeveer” wat de volgende stap is, omdat we dit al vaker hebben gedaan.... :-). We werken met de methode van Viral Change, volgens onze antropologische veranderaanpak.

Waarom niet te veel per jaar? Omdat we 100% kwaliteit en aandacht willen kunnen garanderen en een dag nog steeds maar 24 uur heeft. Wij krijgen meer vragen dan dat we tijd hebben. Neem contact op als je wilt bespreken of we voor langere tijd met elkaar aan de slag te gaan. Fijn als je goed kunt aangeven wat je intentie en motivatie is om met ons samen op reis te willen gaan.

Faciliteren van besluitvorming en strategieontwikkeling

Als er belangrijke besluiten moeten worden genomen, het businessplan vorm moet krijgen of een strategiekoers voor de komende jaren moet worden uitgezet, faciliteren we met prachtige werkvormen de dialoog en het besluitvormingsproces. We zorgen dat kampvuren gaan branden om het goeie gesprek te voeren. We kunnen Deep Democratisch faciliteren of een bijeenkomst begeleiden geïnspireerd op dialoogvormen van over de hele wereld, zoals die van de Inuit (in stilte) en de Afrikaanse Kgotla (volksraadpleging), voor groepen van 5 tot 5000 mensen. Wijze, gedragen besluitvorming en koersbepaling, waarbij de wijsheid van iedere medewerker in de organisatie benut wordt. Dit zijn vaak korte en intense interventies van een halve dag tot 2 dagen, waarna de organisatie de bevindingen zelf verder brengt. We hebben oog voor de implementatieperiode daarna en denken daarin graag met je mee.

Sparring partner voor directeur, change manager, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht

Praatpaal, partner, spiegel. Omdat het lonely is at the top. Zeker als je voor een stevige veranderklus staat. Op senior niveau. Professioneel. Persoonlijk. Zodat het leuk blijft. Investering van enkele dagdelen tot langdurige begeleiding. We hebben zelf met onze voeten in de managerial klei gestaan en gaan voorbij boekenwijsheid. Warm, betrokken, professioneel. Danielle Braun was universitair docent executive coaching aan de Vrije Universiteit en heeft veel bestuurders begeleid. Ze werkt een op een met je of sluit aan bij je directieteam om te spiegelen en met elkaar een andere vergadergewoonte te ontwikkelen.

Teaminterventie of cultuurinterventie

Bij conflict, ernstige crises, doorontwikkelvragen van een team, gedoe, vastgelopen reorganisatie, vertrouwensbreuk, plotseling vertrek- of overlijden directeur of bestuurder. Razendsnel herstel van rust, daarna passende interventies en eventueel snelle onderzoeksronde. We schrikken niet terug voor ruzie, emotie, conflict. Investering van enkele dagdelen tot langdurige begeleiding. Vaak ad hoc en snel, dus wanneer de agenda dit toelaat.

Directieteam APK

Je vergaderingen zijn ok, maar kunnen beter. Je verlangt naar meer onderlinge betrokkenheid. Zit een beetje vast in patronen. We komen graag langs voor een directieteam APK. Daarin observeren we een aantal vergaderingen en doen dan een voorstel voor verbetering. We leren jullie een aantal dialoog- en vergadertools, waarmee besluitvorming effectiever wordt, meer stemmen gehoord worden, besluiten ook uitgevoerd worden en er meer energie en lol als team is. Vervolgens interveniëren we een aantal vergaderingen ter plekke om ingesleten patronen direct te doorbreken. Als het nodig is ondersteunen we de voorzitter apart. Na een paar weken zijn jullie weer fris met elkaar.

Heisessies en tweedaagsen

Laat je inspireren door een mix van beste masterclasses, afgewisseld met dialoog over de thema’s die bij jullie actueel zijn. Op maat, geen standaardwerk, maar wel anders, boeiend, verleidelijk exotisch en bijzonder down to earth. Wij werken samen met eventbureaus en outdoor trainers voor afwiselende energie en werkvormen als je dat wilt.

Key note als voorbereiding op verandering en koersbepaling

Korte, impactvolle interventies. Wij hebben een aantal keynote lezingen en masterclasses paraat. Dit biedt leiders, bestuurders, directeuren, middenkader, change agents en grote groepen medewerkers een prima gelegenheid om zich voor te bereiden op de dingen die komen gaan. Snappen wat cultuurverandering met je doet, de wetten van onzekerheid bij verandering kennen en relativeren, je nieuwe collega’s en hun cultuur écht leren kennen bij een fusie of internationale samenwerking. Indringend, maar ook luchtig. Onderbouwd doch vol humor. In onze masterclasses wordt de lezing gevolgd door gefaciliteerde gesprekken over de thema’s en vraagstukken die relevant zijn voor het (verander)proces van de organisatie of het bedrijf. We hebben diverse succesvolle korte interventies, dialoogtools, simulaties en gespreksmodellen die los of in serie kunnen worden ingezet. Een krachtige manier om het gesprek los te maken, taal te geven aan de verandering, communicatie tussen mensen en groepen op gang te brengen. Een masterclass leent zich voor grote groepen medewerkers, maar een dag aan de slag met je directieteam of managementlaag kan ook.

Voor 5 directieleden of 5000 medewerkers... klik hier voor de mogelijkheden

Opleider voor interne- en externe veranderaars

We hebben diverse prachtige leergangen en trainingen in ons aanbod, waarmee we zelfstandige veranderaars (consultants, trainers, coaches) en mensen binnen de eigen organisatie opleiden om de rol van chief, veranderaar, change agent, faclitator van besluitvorming op zich te gaan nemen. Wij delen hierbij zonder terughoudendheid al onze kennis, materialen en methodieken; we zijn blij als ze verspreid en gebruikt worden. Zodat de antropologische aanpak verspreid wordt en wij weer door kunnen naar een andere tribe...

Contact

Bel of mail gerust om te bespreken welk partnerschap je zoekt. Wij vragen door zodat je echt weet wat jullie nodig hebben. We start listening.

Inschrijven leergang, trainingen congressen

 • Collegereeks Psychologie voor managers - focus learning journeys

  17 september t/m 18 december 2018. Meer informatie

 • 22 november 2018 De Nationale Coöperatiedag 2018

  Meer informatie

 • 30 november 2018 Jaarcongres NVLF werkt voor jou!

  Meer informatie

 • 18 december Seminar: Anders…

  ….Veranderen, Managen, Kijken, Leidinggeven en Eigenaarschap, maar dan Anders door Managementboek.nl Een unieke dag over alle aspecten van anders organiseren, veranderen, leidinggeven. Meer informatie Aanmelden

 • 9 mei 2019 Het Grote Kwaliteitscongres, Burgers’ Zoo

  Samen sturen op kwaliteit, meer informatie

 • 13 november 2019 Corporate Culture Event, Burgers’ Zoo

  Nadere info volgt

 • Training Building Tribes

  Lees alles over de nieuwe training Building Tribes

 • Trainingen Deep Democracy

  Inclusieve dialoog en besluitvorming. Ruimte voor de wijsheid van de minderheid. Data en inschrijven.

 • Training Own Your Rank

  Over ranking en positie pakken. Krachtig én verbindend zijn. Data en inschrijven.

 • Training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken

  Door ons ontwikkelde dialoogvorm, geinspireerd op dialoogvormen van over de hele wereld. Data en inschrijven.

 • Leergang Organisatiecultuur. Corporate Antropologie – echt aan de slag met organisatiecultuur

  Intensieve en unieke leergang. Data en inschrijven.

In beeld

Building Tribes - reisgids door organisaties. Nieuw boek, lezing, training

building tribes boek

Winnaar Managementboek van het jaar 2016!

Managementboek van het jaar

Nieuwste Blog

Ik reisde in de zomer van 2018 naar China. Samen met mijn gezin; beste reisgezelschap denkbaar. Total culture shock. Ondanks al mijn reiservaring is China… anders. Weinig Chinezen spreken goed engels. Dat betekent dat dagelijkse interacties als eten ...