Geef je op voor de e-zine

Tribe! Change, totempalen en magie

Hoe verplaats je een totempaal 2

Reorganiseren? Op weg naar een nieuwe missie, andere kernwaarden, fusie, herontwerp, bezuinigingen, krimp, internationalisering, digitalisering, netwerkorganisatie? Complexe organisatieverandering? Verander moe? Cultuurverandering als stroperig en moeizaam proces? Niet als je de principes toepast die we als mensheid al eeuwen kennen. Vanuit de wetenschappelijke discipline van de culturele antropologie is veel kennis vergaard over hoe mensen dat doen, veranderen. Als je weet wat rites-de-passages zijn, dan weet je ook hoe je de onzekerheid bij change moet managen. Weet je wat liminaliteit is, dan snap je welk type leiderschap nodig is bij change. Graag laten we je leren van wat je eigenlijk al weet.

We spreken over cultuurverandering, maar niet vanuit het bekende jargon van organisatiekunde of de bekende managementliteratuur. We zullen het hebben over de ziel, de totem, de spirit van de organisatie. Over de magie van veranderen. Over het ondertussen. Structuur, cultuur, de roep om duidelijkheid, veranderend machtsevenwicht; na deze lezing weet je eindelijk wat je er mee aan moet. Een "harde" lezing vol praktijkvoorbeelden en praktische tools voor de eigen organisatie in verandering. Maar wel met de exotische toon van de Corporate Antropologie.

Als geen ander weten cultureel antropologen wat er met een groep gebeurt als er sprake is van wezenlijke verandering. Of er nu sprake is van een wens tot verandering vanuit de “tribe” zelf, of van druk van buitenaf. In deze lezing leer je over hoe je de kracht van de zogenaamde “liminale fase” tussen het oude- en het nieuwe optimaal kunt benutten. Je leert hoe je overgangsmomenten ritualiseert, weerstand wegneemt, hoe de machtsfactor van wezenlijke invloed is op het veranderproces en wat de ideale regierol is bij verandering. Je weet “hoe je een totempaal verplaatst” en begrijpt waarom veranderen zonder magie kansloos is en hoe je gedrag als een virus verspreid in de organisatie.

Mogelijke accenten en onderdelen om uit te kiezen:

 • de onzekerheid en kansen van de liminale fase, het ondertussen
 • hoe je gewenste gedrag besmettelijk maakt; viral change
 • verandering vindt plaats in de dialoog
 • cultuur ordent en geeft betekenis; hoe herordenen je dit
 • het verschil tussen de systeemwereld en de gedragswereld
 • hoe je een totempaal verplaatst; diagnose en 5 typen cultuurtransities
 • de rol van leiders bij verandering
 • de impact van macht op cultuurveranderingen
 • de impact van cultuurveranderingen op de zittende macht
 • zonder gedragsverandering geen cultuurverandering
 • geboorteritueel en onthulling van nieuwe naam en / of logo
 • afscheidsritueel van hoe het was

Spreker:

Danielle Braun en/of Jitske Kramer

Taal:

Nederlands of Engels (Jitske)

Duur en interactie:

Keynote: 30 – 90 minuten, 10 – 5000 mensen

We bieden rond het thema cultuurverandering drie lezingen aan, elk met een andere focus.

1. Keynote Virale verandering: woest aantrekkelijk en verrukkelijk eenvoudig (45 minuten tot 2 uur)

In korte tijd krijg je een grondig inzicht in het DNA van een cultuur. Over hoe mensen culturen vormen en hoe culturen mensen vormen. Een cultuur is altijd in beweging en in verandering. In deze keynote lezing nemen we je mee hoe je deze verandering kunt beïnvloedden. Met viral change, storytelling en besmettelijk gedrag. Beeldend, pakkend, vol humor en mooie verhalen. Je wordt een beetje antropoloog van je eigen organisatie. Veranderingen worden weer woest aantrekkelijk en verrukkelijk eenvoudig.

2. Keynote Veranderen zonder magie is kansloos (20 tot 45 minuten)

Vaak zien we cultuurverandering als iets lastigs, maar overal ter wereld veranderen allerlei culturen voortdurend. In elke tribe is er sprake van groei, van transformatie of juist van terugkeer naar oude normen en waarden en herstel van traditie. We voeren oorlogen en revoluties omdat we het wezenlijk anders willen. Of zachte dialoog om de dagelijkse gang der dingen net even anders te laten lopen. De dialoog op het scherpst van de snede is hét recept voor het versnellen van veranderingen. Om tot goede gesprekken te komen steek je kampvuren aan, vertel je verhalen en luister je naar de belevenissen en laatste roddels. Met rituelen bekrachtig je de verandering en maak je nieuwe cadans in de organisatie. Een krachtige keynote om een congres dag mee te starten. Om verandering in te leiden. Over magisch leiderschap, rituelen, de chaos van het ondertussen, lef, moedige gesprekken, power & love.

3. Hoe verplaats je een totempaal (45 minuten tot 2 uur)

Een lezing over complexe organisatieverandering. Over de ziel van de organisatie. Over organisatietotems. Op weg naar een nieuwe missie, andere kernwaarden, fusie, herontwerp, bezuinigingen, krimp, internationalisering, digitalisering, netwerkorganisatie,... Over herorientatie: weet je nog waarom je hier ooit bent gaan werken, wat er echt toe doet. Of zijn we de spirit kwijt. Waar gingen we ook alweer over. Over transformatie: stel dat we met elkaar willen veranderen; wat moet er dan gebeuren. Hebben we een duidelijke missie, visie, organisatietotem. Over groei: hoe zorgen we dat we onze gave bedrijfscultuur vasthouden in deze onstuimige groei? Hoe laten we de wereld zien dat we zo succesvol zijn? Geen verandering zonder goeie diagnose. Welke verandering is er eigenlijk nodig? Scheppen we echt nieuwe cultuur, of willen we de oude totem wat oppoetsen, zijn we onszelf kwijt geraakt in het woud van procedures en regels en moeten we terug naar de bedoeling, is er sprake van echte transformatie, of moet er genezen en gesneden worden? Over welk type verandering gaat het eigenlijk? En als je dat dan weet... hoe zet je verandering dan in gang. Een lezing waarin je begint met een reis met mooie pakkende verhalen en eindigt met een concrete koffer vol verandertools.

Masterclass: 2,5 tot 3,5 uur, 10 – 5000 mensen

We hebben een aantal mogelijkheden om de keynote uit te breiden tot masterclass. In alle gevallen vormt de keynote lezing de basis, aangevuld met een interactieve activiteit. Welke werkwijze het meest geschikt is bepalen we in overleg.

1. Masterclass gericht op de eigen verandering of organisatie

Na de hierboven beschreven lezing richten we ons op het eigen veranderproces. Wij beschikken over uitstekende faciliterende vaardigheden en een groot scala aan interactieve werkvormen om optimale betrokkenheid te verkrijgen. Denk aan world cafés, kampvuurgesprekken geïnspireerd op Afrikaanse volksraadplegingen, vergaderen in stilte zoals de Inuït dat doen, of actieve gesprekken op voeten volgens de methode van Deep Democracy. Uitstekende aftrap of mijlpaalritueel halverwege een veranderingstraject. Eventueel gecombineerd met kennismakings-, geboorte- of afscheidsritueel.

2. Masterclass met begeleide reflectie op de eigen verandering

In kleinere subgroepen aan de slag. Je onderzoekt met elkaar welk type cultuurverandering eigenlijk nodig is en hoe het is gesteld met de ziel, de missie, de totem van de eigen organisatie. Middels een mooi vormgegeven dialoog tool op basis van ons totemmodel, waarmee de eigen cultuurverandering effectief onder de loep genomen kan worden. Welke verandering is er eigenlijk nodig? Scheppen we echt nieuwe cultuur, of willen we de oude totem wat oppoetsen, zijn we onszelf kwijt geraakt in het woud van procedures en regels en moeten we terug naar de bedoeling, is er sprake van echte transformatie, of moet er genezen en gesneden worden? Over welk type verandering gaat het eigenlijk? En als je dat dan weet... hoe zet je verandering dan in gang. Doelgericht: om de eigen verandering te begrijpen en verder te brengen. Zelfwerkzaamheid met strakke terugkoppeling en samenvatting door de spreker. Deze sessie volgt op, of gaat vooraf aan, de inleidende lezing zoals hierboven beschreven.

Masterclass: 1 dag, 10 – 5000 mensen

Ook kunnen we het programma uitbreiden tot een volledig verzorgde dag. Zaalgrootte: 10 – 5000 deelnemers, tenzij anders aangegeven. Welke werkwijze het meest geschikt is bepalen we in overleg.

1. Masterclass Onze Verandering

Deze masterclass van een dag zullen we in overleg samenstellen op basis van de hierboven beschreven mogelijkheden of komen tot een volledig op maat gemaakt programma. Uiteraard afhankelijk van de behoefte van de deelnemers en de organisatie.

2. Masterclass Virale Verandering

Deze masterclass van een dag is vormgegeven rond de uitdagende LingHe simulatie (voertaal Engels), ontwikkeld door Insead. In deze computersimulatie worden de deelnemers uitgedaagd een verandering te realiseren in een Chinese organisatie. Een niet geringe opgave zal blijken. Al snel word je geconfronteerd met je aannames over hoe je van strategie tot implementatie komt en je aannames over hoe mensen veranderen. Hoewel de simulatie in een Chinees bedrijf afspeelt, is het geleerde ook erg toepasbaar in de Nederlandse context. Omdat je wordt geconfronteerd met al je impliciete aannames over leidinggeven aan cultuurverandering. Bovenstaande inleidende lezing gaat vooraf aan de simulatie en na de simulatie volgt uitleg van de principes van virale verandering, de rol van leiders hierin. Ook nemen we de tijd om de ervaringen te koppelen de eigen organisatie veranderstrategie.

hoe verplaats je een totempaal 1

Inschrijven leergang, trainingen congressen

 • Leergang Organisatiecultuur. Corporate Antropologie – echt aan de slag met organisatiecultuur

  Intensieve en unieke leergang. Data en inschrijven.

 • Training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken

  Door ons ontwikkelde dialoogvorm, geinspireerd op dialoogvormen van over de hele wereld. Data en inschrijven.

 • Training Own Your Rank

  Over ranking en positie pakken. Krachtig én verbindend zijn. Data en inschrijven.

 • Training Deep Democracy

  Krachtige besluitvormingsmethode, werken met de onderstroom. Meer info en inschrijven: www.deepdemocracy.nl

 • Training Deep Democracy Level 4

  Echt gegrepen door Deep Democracy en verder op dit pad? De Level 4 training focust op een dieper begrip van jezelf en dan speciaal in relatie tot conflict, projectie en roltheorie. Trainer: Frank Weijers. Inschrijven kan hier.

 • 28-29 Oktober 2017: Why the world needs anthropologists

  Powering the planet! Een antroplogie congres in Durham (UK). En wij zijn er ook! Walter Faaij geeft een workshop over hoe je duurzaamheid in het DNA van je organisatie kunt veranderen. Meer informatie en inschrijven

 • 7 november 2017: Rhythm of Life, Jitske Kramer en Typhoon

  Na het grote succes van het eerste seminar in april, gaan Jitske en Typhoon nogmaals samen de planken op. Meld je snel aan voor dit bruisende event! Meer informatie en inschrijven.

 • 14 November 2017: Noloc Loopbaancongres

  Verschillende sprekers zullen je inspireren rondom het centrale thema ‘Verbinding!’ Jitske Kramer is een van de keynote sprekers. Meer informatie en inschrijven.

 • 28 November 2017 college Verandermanagement voor Focus Conferences

  Danielle Braun geeft op 28 november een college in de collegereeks Verandermanagement voor Focus Conferences, meer informatie over dit college vindt u hier.

 • 1 December 2017: Jaarcongres Verandermanagement

  Alweer de zevende editie van hét Jaarcongres Verandermanagement. Met in ieder geval Ben Tiggelaar, Hans Vermaak en Jitske Kramer. Meer informatie en inschrijven.

 • 1 December 2017: Mediationcongres 2017

  Danielle Braun is één van de sprekers op het Mediationcongres 2017, meer informatie over dit congres vindt u hier.

 • 12 December 2017: Event Corporate Culture

  Omdat vorig jaar zo'n geweldig succes was, doen we het dit jaar weer! Een inspirerende reis door de Corporate Tribe. Met in ieder geval Danielle Braun en Jitske Kramer. Meer informatie en inschrijven.

 • 6-12 Mei 2018: Deep Democracy Griekenland

  Voor de vijfde keer organiseren we een intensieve Deep Democracy week in Griekenland (level 2 en 3). Met Jitske Kramer en Frank Weijers. Meer informatie en inschrijven.

In beeld

Winnaar Managementboek van het jaar 2016! 

Managementboek van het jaar 

 
 

Nieuwste Blog