Geef je op voor de e-zine

Change, totempalen en magie

Hoe verplaats je een totempaal 2

Reorganiseren? Op weg naar een nieuwe missie, andere kernwaarden, fusie, herontwerp, bezuinigingen, krimp, internationalisering, digitalisering, netwerkorganisatie? Complexe organisatieverandering? Verander moe? Cultuurverandering als stroperig en moeizaam proces? Niet als je de principes toepast die we als mensheid al eeuwen kennen. Vanuit de wetenschappelijke discipline van de culturele antropologie is veel kennis vergaard over hoe mensen dat doen, veranderen. Als je weet wat rites-de-passages zijn, dan weet je ook hoe je de onzekerheid bij change moet managen. Weet je wat liminaliteit is, dan snap je welk type leiderschap nodig is bij change. Graag laten we je leren van wat je eigenlijk al weet.

We spreken over cultuurverandering, maar niet vanuit het bekende jargon van organisatiekunde of de bekende managementliteratuur. We zullen het hebben over de ziel, de totem, de spirit van de organisatie. Over de magie van veranderen. Over het ondertussen. Structuur, cultuur, de roep om duidelijkheid, veranderend machtsevenwicht; na deze lezing weet je eindelijk wat je er mee aan moet. Een "harde" lezing vol praktijkvoorbeelden en praktische tools voor de eigen organisatie in verandering. Maar wel met de exotische toon van de Corporate Antropologie.

Als geen ander weten cultureel antropologen wat er met een groep gebeurt als er sprake is van wezenlijke verandering. Of er nu sprake is van een wens tot verandering vanuit de “tribe” zelf, of van druk van buitenaf. In deze lezing leer je over hoe je de kracht van de zogenaamde “liminale fase” tussen het oude- en het nieuwe optimaal kunt benutten. Je leert hoe je overgangsmomenten ritualiseert, weerstand wegneemt, hoe de machtsfactor van wezenlijke invloed is op het veranderproces en wat de ideale regierol is bij verandering. Je weet “hoe je een totempaal verplaatst” en begrijpt waarom veranderen zonder magie kansloos is en hoe je gedrag als een virus verspreid in de organisatie.

Mogelijke accenten en onderdelen om uit te kiezen:

 • de onzekerheid en kansen van de liminale fase, het ondertussen
 • hoe je gewenste gedrag besmettelijk maakt; viral change
 • verandering vindt plaats in de dialoog
 • cultuur ordent en geeft betekenis; hoe herordenen je dit
 • het verschil tussen de systeemwereld en de gedragswereld
 • hoe je een totempaal verplaatst; diagnose en 5 typen cultuurtransities
 • de rol van leiders bij verandering
 • de impact van macht op cultuurveranderingen
 • de impact van cultuurveranderingen op de zittende macht
 • zonder gedragsverandering geen cultuurverandering
 • geboorteritueel en onthulling van nieuwe naam en / of logo
 • afscheidsritueel van hoe het was

Duur en interactie Keynote:

Keynote: 30 – 90 minuten, 10 – 5000 mensen

Duur en interactie Masterclass:

Masterclass: 2,5-3,5 uur. 10 tot 5.000 mensen.

We hebben een aantal mogelijkheden om de keynote uit te breiden tot masterclass. In alle gevallen vormt de keynote lezing de basis, aangevuld met een interactieve activiteit. Welke werkwijze het meest geschikt is bepalen we in overleg.

1. Masterclass gericht op de eigen verandering of organisatie

Na de hierboven beschreven lezing richten we ons op het eigen veranderproces. Wij beschikken over uitstekende faciliterende vaardigheden en een groot scala aan interactieve werkvormen om optimale betrokkenheid te verkrijgen. Denk aan world cafés, kampvuurgesprekken geïnspireerd op Afrikaanse volksraadplegingen, vergaderen in stilte zoals de Inuït dat doen, of actieve gesprekken op voeten volgens de methode van Deep Democracy. Uitstekende aftrap of mijlpaalritueel halverwege een veranderingstraject. Eventueel gecombineerd met kennismakings-, geboorte- of afscheidsritueel.

2. In gesprek met ons totemmodel

In kleinere subgroepen aan de slag. Je onderzoekt met elkaar welk type cultuurverandering eigenlijk nodig is en hoe het is gesteld met de ziel, de missie, de totem van de eigen organisatie. Middels een mooi vormgegeven dialoog tool op basis van ons totemmodel, waarmee de eigen cultuurverandering effectief onder de loep genomen kan worden. Welke verandering is er eigenlijk nodig? Scheppen we echt nieuwe cultuur, of willen we de oude totem wat oppoetsen, zijn we onszelf kwijt geraakt in het woud van procedures en regels en moeten we terug naar de bedoeling, is er sprake van echte transformatie, of moet er genezen en gesneden worden? Over welk type verandering gaat het eigenlijk? En als je dat dan weet... hoe zet je verandering dan in gang. Doelgericht: om de eigen verandering te begrijpen en verder te brengen. Zelfwerkzaamheid met strakke terugkoppeling en samenvatting door de spreker. Deze sessie volgt op, of gaat vooraf aan, de inleidende lezing zoals hierboven beschreven.

Masterclass: hele dag, 10 – 5000 mensen

Ook kunnen we het programma uitbreiden tot een volledig verzorgde dag. Zaalgrootte: 10 – 5000 deelnemers, tenzij anders aangegeven. Welke werkwijze het meest geschikt is bepalen we in overleg.

hoe verplaats je een totempaal 1

Inschrijven leergang, trainingen congressen

 • 13 november 2019 Corporate Culture Event, Burgers’ Zoo, Arnhem

  Meer informatie

 • 15 november 2019 seminar Veranderkracht, Driebergen

  Meer informatie

 • 21 november 2019 Masterclass ‘Verandering, totempalen en magie’, HAN Arnhem

  Hele reeks volgen of losse masterclass van Danielle Braun Meer informatie en inschrijven

 • 12 december 2019 Congres Netwerkleiderschap

  Meer informatie

 • 13 december 2019 VIPP Forward congres, Amsterdam

  Meer informatie

 • 16 december 2019 Waan - Zinnig

  Meer informatie

 • Januari 2020 Theatertour door Nederland

  Meer informatie

 • Training Building Tribes

  Aan de slag met dialoogvormen van over de hele wereld. Boost je facilitatie skills. Een echte vaardigheidstraining. Data en inschrijven

 • Trainingen Deep Democracy

  Inclusieve dialoog en besluitvorming. Werken met de onderstroom van organisaties. Ruimte voor de wijsheid van de minderheid. Data en inschrijven.

 • Training Own Your Rank

  Over ranking en positie pakken. Krachtig én verbindend zijn. Stap in de spotlights. Data en inschrijven.

 • Training Afrikaanse Kampvuurgesprekken

  Besluiten zonder verliezers. Krachtig besluitvormingsmodel voor leiders en facilitators gebaseerd op de Afrikaanse Volksraadplegingen. Data en inschrijven.

 • Leergang Organisatiecultuur. Corporate Antropologie – echt aan de slag met organisatiecultuur

  Intensieve en unieke leergang voor leiders en veranderaars. Data en inschrijven.

 • Column DFT

  ondertussen

In beeld

Building Tribes - reisgids door organisaties. Nieuw boek, lezing, training

Longlist2019 mijnboek buildingtribes def

Winnaar Managementboek van het jaar 2016!

Managementboek van het jaar

Nieuwste Blog

Stel… je wilt iets. Je hebt een origineel idee. Of je bent ergens tegen. Wilt waarschuwen. Op je werk, in je gezin, of in de samenleving. Als je stelselmatig niet gehoord wordt, ga je saboteren.In een land hier ver vandaan. Lang lang geleden. Leefde ...