Geef je op voor de e-zine

Connect!

Connect! - Diversiteitslessen uit de antropologie 

We build Tribes, we connect people. We verbinden groepen en inspireren mensen om daarmee het beste uit ieder individu en uit de organisatie als geheel te halen. Binnen Nederland en internationaal. Tussen landsculturen of binnen een organisatie tussen twee afdelingsculturen. Verschillen als springplank in plaats van als obstakel. Bestaande routines ter discussie stellen, het gesprek over macht durven voeren, inclusieve organisaties bouwen, laten werken van internationale organisaties en multiculturele teams. Het gewone uitdagen met het opleidingsprogramma ‘Laat de mix werken’. We hebben een on-line leerprogramma over leidinggeven aan multiculturele teams. Een trainingsprogramma gebaseerd op onze 8 inclusie principes. En...hierover houden we in binnen- en buitenland mooie lezingen. En schreef Jitske Kramer de boeken Normaal is Anders (Managing Cultural Dynamics) en Wow! Wat een verschil (Wow! What a difference).

Visie op diversiteit en inclusie

Ons diepste menselijke dilemma is: wees jezelf en pas je aan. We willen uniek en anders zijn en tegelijkertijd het zelfde zijn en erbij horen. We willen diversiteit en inclusie. Verschillen benutten.

Diversiteit gaat over alle mogelijke zichtbare en onzichtbare verschillen die mensen tussen elkaar kunnen ervaren. Door verschillende inzichten, perspectieven en achtergronden goed te benutten, winnen organisaties aan innovatie, productiviteit en creativiteit. Dit vraagt wel specifieke aandacht voor de dynamiek van diversiteit, waarin macht, in- en uitsluiting en potentiele misverstanden een belangrijke rol spelen. Het optimaliseren van deze dynamiek vraagt om een combinatie van verbindende en daadkrachtige interventies. Verbindende interventies zijn gericht op dialoog, begrip, ontmoeten, exploreren en overeenkomsten. Daadkrachtige interventies gaan over verschillen, het creëren van oplossingen, besluitvorming en actie.

Inclusie gaat over de manier waarop je verschillen krachtig in kunt zetten. In een inclusieve bedrijfscultuur worden verschillen gewaardeerd en benut. Tegenstellingen zijn een gegeven en worden niet uit de weg gaan. Inclusie ontstaat door verschillen die er zijn de ruimte te geven. De overeenkomsten en de gemeenschappelijke doelen zorgen voor richting en verbinding. Ieders unieke talent wordt verwelkomd en de verschillende ideeën gehoord. Niemand wordt door zijn of haar anders-zijn impliciet of expliciet buitengesloten. Eenheid en binding ontstaat door elkaar en elkaars gewoonten uit te dagen.

spreads 13WOW wees jezelf

Inclusieve werkcultuur

De sleutel voor diversiteit op het werk ligt niet zozeer in de verschillen, maar in de dynamiek die ontstaat door de verschillen. Omgaan met diversiteit en tegenstellingen vraagt en/en denken. Bijvoorbeeld:
... hoe kunnen we ons tegelijk verbonden voelen én debatteren over onze verschillen?
... hoe kunnen we tegelijk de focus leggen op individuele prestaties én teamprestaties?
... hoe kunnen we kracht en zachtheid, het masculiene en feminiene verenigen?
... hoe kunnen we ons tegelijk laten leiden door rationele argumenten én onze intuïtie?
... hoe kunnen we ons tegelijk daadkrachtig én sensitief opstellen?

De uitdaging is om altijd te kunnen luisteren naar het andere geluid. Naar de afwijking. Wij noemen dit andere perspectief ‘Harry’ (of Henriette, of Mo). Een kwestie van mentaliteit. Het gewone uitdagen. Vragen stellen. Nieuwsgierigheid. Lef om van de gebaande paden af te wijken. Elke dag. En/en.

Harry
inclusie principes 800

De 8 inclusie principes

Inclusie en verbinding staan tegenover uitsluiting en fragmentatie. Om een inclusieve cultuur te ontwikkelen, hebben we acht inclusie principes opgesteld. Deze principes zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk inzichten en onze jarenlange ervaring met deze materie. Elk principe heeft zijn eigen theoretisch kader, concreet gedrag en praktische tips. Een effectief raamwerk voor diagnose, gesprek en actie. De principes zijn uitgebreid beschreven in het boek Wow! Wat een verschil (Wow! What a difference) en vormen de basis van ons 'Harry' Programma uTalent - laat de mix werken.

1. Kloon niet
- Begrijp hoe jouw voorkeuren je besluiten beïnvloeden.
- Verbreed je voorkeur.
- Werk bewust met mensen die anders zijn dan jij.
- Beoordeel een idee, niet een persoon.

2. Zie de macht van macht
- Ga bewust om met de vraag wie er bepaalt wat normaal is.
- Bespreek regels en gedrag dat mensen buitensluit.
- Zet je privileges en plek in de rangorde in voor het grotere geheel.

3. Daag de waarheid uit
- Durf je eigen mening en de groepsnorm ter discussie te stellen.
- Voer eerlijke gesprekken over verschillen en overeenkomsten.
- Ga actief op zoek naar je eigen ongelijk.
- Accepteer dat er meerdere waarheden zijn.

4. Geniet van het onbekende
- Doorbreek vaste patronen en probeer nieuwe dingen uit.
- Creëer veiligheid door je lerend op te stellen.
- Erken en herken spanning en onzekerheid.

5. Niet of/of, maar en/en
- Zie een andere mening niet als een obstakel.
- Denk en/en, met het gezamenlijke doel voor ogen.
- Ga uit van je eigen voorkeur, en voeg de kwaliteit van anderen toe.

6. Zoek actief naar het alternatief
- Duw afwijkende standpunten niet onder water.
- Zeg op respectvolle wijze wat er gezegd moet worden, zonder angst voor afwijzing of voor je positie.
- Betrek mensen die het aangaat, persoonlijk bij je besluiten.
- Luister oprecht naar hun mening.

7. Varieer in ritme
- Stem af op elkaar, op de doelen en op de situatie.
- Pas de werkwijze aan, niet de mensen.

8. Doe het samen
- Zet je in voor verbinding.
- Steun goede initiatieven openlijk.
- Maak ruimte voor informeel, menselijk contact.

Onze diensten en activiteiten op een rij:

 • Lezingen en Masterclasses over intercultureel en internationaal werken, diversiteit en inclusie. In het Nederlands en Engels.
 • Lezingen en masterclasses over de uitdaging om maatschappelijke verschillen te overbruggen, het migratie- en vluchtelingendebat in goede banen te leiden, antwoorden te geven op de dilemma’s van deze tijd.
 • Programma ‘Wow - laat de mix werken’. Een kort, krachtig opleidingsprogramma voor teams, met 4 films en workshops gebaseerd op de 8 inclusie principes.
 • Een blended learning programma Working International voor expats en internationaal werkende leiders. Het is een blended learning program met films (flip-the-classroom principe), masterclasses (online of live) en (skype-)coaching.
 • Live simulaties, managementgames en computergames over omgaan met verschillen. Zoals onder andere de LingHe simulatie, een waanzinnig lastige computersimulatie waarbij je een verandering moet doorvoeren in een Chinees bedrijf. Ontwikkeld door Insead.
 • Assessment tool voor vergroten van interculturele competenties: The International Profiler
 • De boeken Normaal is Anders (Managing Cultural Dynamics) en Wow! Wat een verschil (Wow! What a difference).
 • Assessment tool voor het vergroten van interculturele kennis, gebaseerd op model Richard Lewis: The Culture Active

Lewis model intercultural communication

 Richard Lewis Culture Types Model 

Inschrijven leergang, trainingen congressen

 • Leergang Organisatiecultuur. Corporate Antropologie – echt aan de slag met organisatiecultuur

  Intensieve en unieke leergang. Data en inschrijven.

 • Training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken

  Door ons ontwikkelde dialoogvorm, geinspireerd op dialoogvormen van over de hele wereld. Data en inschrijven.

 • Training Own Your Rank

  Over ranking en positie pakken. Krachtig én verbindend zijn. Data en inschrijven.

 • Training Deep Democracy

  Krachtige besluitvormingsmethode, werken met de onderstroom. Meer info en inschrijven: www.deepdemocracy.nl

 • Training Deep Democracy Level 4

  Echt gegrepen door Deep Democracy en verder op dit pad? De Level 4 training focust op een dieper begrip van jezelf en dan speciaal in relatie tot conflict, projectie en roltheorie. Trainer: Frank Weijers. Inschrijven kan hier.

 • 28-29 Oktober 2017: Why the world needs anthropologists

  Powering the planet! Een antroplogie congres in Durham (UK). En wij zijn er ook! Walter Faaij geeft een workshop over hoe je duurzaamheid in het DNA van je organisatie kunt veranderen. Meer informatie en inschrijven

 • 7 november 2017: Rhythm of Life, Jitske Kramer en Typhoon

  Na het grote succes van het eerste seminar in april, gaan Jitske en Typhoon nogmaals samen de planken op. Meld je snel aan voor dit bruisende event! Meer informatie en inschrijven.

 • 14 November 2017: Noloc Loopbaancongres

  Verschillende sprekers zullen je inspireren rondom het centrale thema ‘Verbinding!’ Jitske Kramer is een van de keynote sprekers. Meer informatie en inschrijven.

 • 28 November 2017 college Verandermanagement voor Focus Conferences

  Danielle Braun geeft op 28 november een college in de collegereeks Verandermanagement voor Focus Conferences, meer informatie over dit college vindt u hier.

 • 1 December 2017: Jaarcongres Verandermanagement

  Alweer de zevende editie van hét Jaarcongres Verandermanagement. Met in ieder geval Ben Tiggelaar, Hans Vermaak en Jitske Kramer. Meer informatie en inschrijven.

 • 1 December 2017: Mediationcongres 2017

  Danielle Braun is één van de sprekers op het Mediationcongres 2017, meer informatie over dit congres vindt u hier.

 • 12 December 2017: Event Corporate Culture

  Omdat vorig jaar zo'n geweldig succes was, doen we het dit jaar weer! Een inspirerende reis door de Corporate Tribe. Met in ieder geval Danielle Braun en Jitske Kramer. Meer informatie en inschrijven.

 • 6-12 Mei 2018: Deep Democracy Griekenland

  Voor de vijfde keer organiseren we een intensieve Deep Democracy week in Griekenland (level 2 en 3). Met Jitske Kramer en Frank Weijers. Meer informatie en inschrijven.

In beeld

Winnaar Managementboek van het jaar 2016! 

Managementboek van het jaar 

 
 

Nieuwste Blog