Geef je op voor de E-zine

en ontvang regelmatig onze nieuwsbrief

Aanmelden

Onze onderzoeksobjecten praten terug

Onze onderzoeksobjecten praten terug

“Treurig en schokkend”, is de reactie van de Academie voor Organisatiecultuur op de conclusies van het rapport over de wetenschapsfraude van oud hoogleraar politieke antropologie Mart Bax dat deze week verscheen. We klommen in de pen en ons artikel werd gisteren geplaatst op de opiniepagina van Volkskrant online, onder de titel ‘Een antropoloog hoort in methodisch opzicht roomser dan de paus te zijn‘. Hierbij het artikel met dezelfde strekking en iets meer achtergrond informatie.

Onderzoek zonder tegenstem

De culturele antropologie stamt uit de koloniale tijd, waarin onderzoekers gewapend met pen en notitieblok de gewoontes en gebruiken van verre vreemde volken optekenden. Onder zware omstandigheden, ver van huis en haard, was de antropoloog vrij om zijn of haar bevindingen te doen. Het was lastig, zo niet onmogelijk om het onderzoek te verifiëren of te herhalen. De, meestal analfabetische, onderzochte bevolkingsgroepen lazen de onderzoekspublicaties niet en waren daarmee onderzoeksobject zonder tegenstem. Antropologen schreven mooie etnografieën. Over vreemde gebruiken, volwassenheidsrituelen, stammenoorlogen, irrigatiesystemen, magische bezweringsrituelen. Verhalen die het thuisfront maar al te graag wilde horen. Een cultureel antropoloog die goed was in het vertellen van mooie verhalen had succes.

Unieke gereedschapskist

De afgelopen eeuw is de culturele antropologie gegroeid van exotische liefhebberij tot unieke wetenschappelijke tak binnen de sociale wetenschappen. Toch moeten antropologen hun onderzoeksmethoden nog vaak verantwoorden. Vooral om wat ze niet doen. Ze werken niet met een vooropgezette doortimmerde theorie of hypothese die getoetst wordt in een laboratoriumachtige setting. Ze doen geen of weinig kwantitatieve analyses. Meestal gebruiken ze geen vragenlijsten. Ze beschikken niet over grote aantallen vergelijkbare onderzoeksobjecten, test- en controlegroepen. Maar antropologen hebben ook iets wel wat andere wetenschappen niet hebben. Een eigen unieke gereedschapskist van onderzoeksmethoden. Participerende observatie bijvoorbeeld, waarin de antropoloog mee leeft, woont, eet, slaapt, viert, danst met de onderzochte groep. Het schakelen tussen de emic bril van de insider en de etic bril van de buitenstaander. Triangulatie, waarbij de onderzoeker altijd gebruik maakt van tenminste drie bron-soorten (bijvoorbeeld geschriften, interviews en observaties) om een hypothese te toetsen. Grounded theorie, waarbij de voorlopige onderzoeksuitkomsten voortdurend worden getoetst aan de werkelijkheid en zo mogelijk worden voorgelegd aan de onderzochte groep.

Roomser dan de paus

De gebeurtenissen rondom Bax zijn allerminst een opsteker voor de wetenschap en de culturele antropologie. Toch is het ook juist goed, dat antropologen met hun bijzondere onderzoekstraditie worden uitgedaagd om transparanter dan transparant te zijn over de wijze waarop ze aan hun onderzoeksgegevens komen. Het past bij de toenemende opmars van antropologie in wetenschap en praktijk. Bij de unieke gereedschapskist van antropologen is één aspect lastig en uitdagend; de antropoloog is altijd zijn of haar eigen onderzoeksinstrument. Vergelijkbaar met de journalistiek. Zodra een antropoloog de onderzochte groep binnenkomt, beïnvloedt hij of zij de situatie, kan strategisch gebruikt worden en heeft te maken met sturing vanuit “het onderzoeksobject”. Het is dan ook wezenlijk dat studenten aan Universiteiten en opleidingen zoals de Academie voor Organisatiecultuur leren zichzelf als onderzoeksinstrument te monitoren en gezond te houden. Een antropoloog hoort in methodisch opzicht roomser dan de paus te zijn en zich in elke fase van onderzoek te kunnen verantwoorden over de keuzes die gemaakt zijn.

Corporate Antropologen

Antropologen waren onnavolgbaar, doordat ze werkten bij verre, vreemde volken in een ander taalgebied. Hoe anders is dat voor Corporate Antropologen. Een tak van toegepaste wetenschap die snel terrein aan het winnen is, ook in Nederland. Corporate antropologen doen onderzoek naar de organisatiecultuur in bedrijven en non-profit organisaties dicht bij huis. Vaak ten dienste van een opdrachtgever die de organisatie wil reorganiseren, fuseren, verbeteren. Een mix van consultancy en antropologisch onderzoek. Ze worden ingeschakeld omdat ze als geen ander snappen wat de functie van cultuur is, hoe cultuur en gedrag samenhangen, en patronen “onder de waterlijn” kunnen doorgronden. Corporate Antropologen beschouwen conflicten tussen afdelingen als ware het tribale stammenoorlogen, nieuwe kantoorconcepten als nomadisch werken, een vertrouwenscrises in de directie als een rankingsritueel. En putten daarbij uit de gereedschapkist van die aloude culturele antropologie.

“Ze praten terug”

Als geen ander weten Corporate Antropologen zich continue op de vingers gekeken tijdens hun –toegepaste- wetenschap. Opdrachtgevers en werknemers met tegenstrijdige belangen. Onderzoekscommissies, parlementaire enquêtecommissies, vakbonden die er iets van vinden. Maar bovenal onderzoeksobjecten, de personen in de organisatie die geobserveerd of geïnterviewd zijn, die vragen of ze hun eigen verslagen mogen nalezen en de bevindingen van de corporate antropoloog ter discussie stellen. Elke corporate antropoloog kent de zweetdruppelmomenten tijdens de terugkoppeling van observatiebevindingen aan de directie! Het mooier maken of aandikken van de werkelijkheid is er niet meer bij. De onderzoeksobjecten van de culturele antropologie anno 2013 zijn geëmancipeerd en praten terug. En dat is precies de kracht. Gezamenlijk hypotheses maken en voortdurend toetsen. Een antropologische blik levert een levend rapport op: de werkelijkheid wordt vanuit een meervoudig perspectief beschreven, en de veranderingen in feiten en belevingen krijgen expliciet de ruimte. Werkelijke participatief onderzoek en advies dus.

Verhalenverteller en duider van de sociale werkelijkheid

De opkomst van de corporate antropologie, de globalisering én de komst van internet en het feit dat mensen veel reizen, zou wel eens volgende stap in volwassenwording van de culturele antropologie kunnen zijn. Het rapport Bax zou universiteiten en opleidingsinstituten kunnen uitdagen om de eigen unieke onderzoeksmethoden nog meer te waarderen en over te dragen op studenten. Mét bijbehorende zelfreflectie. Old school antropologie is voorbij. Krampachtigheid moeten we echter ook voorkomen. Laten we de mooie verhalen behouden. Want Het narratieve en Cultuur zijn onlosmakelijk verbonden. Elke antropoloog, corporate of in het veld ver weg, is naast wetenschapper ook een verteller van verhalen en een duider van de sociale werkelijkheid. En daar mag je dan weer over in discussie gaan.

0
Een goede leider doet de haka
Het nieuwe werken – Nomadisch werken
Comment for this post has been locked by admin.
 

Reacties

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://academievoororganisatiecultuur.nl/

Inschrijven leergang, trainingen congressen

 • 24 september 2021 De medewerker centraal: ‘Zorgen voor zorg’, België

  Meer informatie en aanmelden

 • 25 oktober 2021, Food Inspiration Trendsummit, Veghel

  Meer informatie en aanmelden

 • 4 november 2021, Sterk door Werk, live en online

  Meer informatie en aanmelden

 • 16 november 2021 event Patronen - We gaan diep Burgers’ Zoo (Arnhem)

  Meer informatie en aanmelden

 • Leergang Antropologische Teambegeleiding - Dé facilitatieleergang met dialoogvormen uit de hele wereld

  Data en inschrijven

 • Trainingen Deep Democracy

  Inclusieve dialoog en besluitvorming. Werken met de onderstroom van organisaties. Ruimte voor de wijsheid van de minderheid. Data en inschrijven.

 • Training Own Your Rank

  Over ranking en positie pakken. Krachtig én verbindend zijn. Stap in de spotlights. Data en inschrijven.

 • Training Kampvuurgesprekken

  Besluiten zonder verliezers. Krachtig besluitvormingsmodel voor leiders en facilitators. Data en inschrijven.

 • Leergang Organisatiecultuur. Corporate Antropologie – echt aan de slag met organisatiecultuur

  Intensieve en unieke leergang voor leiders en veranderaars. Data en inschrijven.

 • Column DFT

  ondertussen

 • Rituelen als reddingsboei

  Rituelen als reddingsboei

In beeld

Danielle Braun over haar nieuwe boek Patronen

Dubbel date over haar boek Patronen met Inge Diepman

Columnist en antropoloog Mening of neutraal Podcast met Danielle Braun en Ruben Klerkx1

Patronen - We Gaan Diep

Event 16 november

iStock 1215697335 570

Aandacht is het nieuwe goud

Een film van Danielle Braun

Nieuwe podcast met Tjip de Jong

Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe?

Nieuwste Blog

Extrovertie wordt hoger gewaardeerd dan introvertie In het werkzaam leven wordt extrovertie hoger gewaardeerd dan introvertie. Op je sollicitatiegesprek moet je 'vooral jezelf laten zien', gaande de rit wordt je uitgedaagd 'in de spotlights te stappe...