Geef je op voor de e-zine

Behavioral engineering

Behavioral engineering

Niet iedereen kent het vakgebied van een antropoloog. Meer dan eens wordt het verward met archeologie of antroposofie. Vorige week was ik bij een team dat ik voor het eerst coachte. Na de eerste kennismaking zei een van de teamleden opgelucht: “ja, eerst dacht ik al, wat moeten we nou met een ‘archeoloog’. Maar nu snap ik het, je bent een ‘cultureel archeoloog’!”

Wat antropologen kunnen.

Een cultureel antropoloog is getraind om het gedrag van mensen in een groep te analyseren. Door systematische observaties worden de impliciete regels die mensen hebben over ‘goed’ en ‘fout’ gedrag zichtbaar. Bovendien komt uit de observaties en interviews naar voren hoe mensen in een groep deze regels leren en vervolgens aan anderen doorgeven. Het geheel aan regels en gedragingen vormt de organisatie cultuur. Een antropoloog die veel in organisaties werkt, kan zichzelf een organisatie antropoloog noemen. Een Corporate Antropoloog.

Hoe antropologen te werk gaan.

De methode en technieken van antropologen geven zeer bruikbare informatie voor de verbetering van interne processen, maar ook voor bijvoorbeeld productinnovatie en klantgedrag. Een antropoloog gaat niet aan de slag met een vragenlijst waarin mensen gevraagd worden over hun werk en organisatie te vertellen. Om achter verborgen patronen te komen en de belevingswereld van de onderzochte groep zo goed mogelijk te leren begrijpen, wordt gebruik gemaakt van participatieve observatie.

participant observation1 300x106

Als een leerling stapt een antropoloog een organisatie binnen, bijvoorbeeld als ‘schaduw’ van een teamlid of daadwerkelijk meewerkend in het proces. De onderzoeker is in de nieuwe situatie als een kind dat als het ware een socialisatie proces doorloopt en de omgeving en gedragingen leert te interpreteren en begrijpen zoals de onderzochte groep dit doet.

waarom klein Net zoals een kind, probeert een antropoloog achter de ‘waarom dan’ vraag te komen. Hierbij gaat het om individuele keuzes en gedragingen, maar veel meer nog om groepsgedrag en de onderliggende aannames over ‘goed, fout en hoe het hoort’. Wat is in een groep ‘normaal’ en wie bepaalt dat? Wat is de betekenisgeving die de groep aan de werkelijkheid geeft, wat is de groepswaarheid? Binnen welke (onbewuste!) kaders worden de individuen geacht te denken en handelen? Hoe zorgt een groep ervoor dat mensen ‘erbij horen’ en hoe gaat men om met ‘nieuwkomers’ en ‘zij die afwijken’? Wat is het culturele raamwerk en hoe bewegen individuen daarin?

In de analyse worden de gedetailleerde observaties gecombineerd met, en getoetst aan, theorieën en hypotheses. In de klassieke antropologie om tot een beschrijving te komen. In de organisatie antropologie om tot aanbevelingen te komen voor een gewenste (cultuur) verandering. De klantvraag is dan in wezen de eerste hypothese waarmee de antropoloog het veld in gaat. Tijdens het ‘veldwerk’ scherpt de antropoloog gezamenlijk met de informanten de hypothese steeds verder aan. Het onderzoek zelf is hierbij al een belangrijke interventie om tot verandering te komen. Onbewuste ongeschreven regels en dilemma’s die spanningen veroorzaken in een team of organisatie worden immers benoemd en getoetst.

Een organisatie antropoloog kan door de manier van onderzoeken en kijken een wezenlijke bijdrage leveren aan het blootleggen van (culturele) patronen in een organisatie. Met deze unieke blik kunnen de verschillen tussen wat mensen zeggen en wat mensen daadwerkelijk doen in kaart worden gebracht.

Imago probleem.

Doordat de meeste mensen niet weten wat een antropoloog precies kan, en velen bij antropologen toch vooral denken aan ontwikkelingswerk, is het in het bedrijfsleven niet altijd makkelijk de toegevoegde waarde en werkwijze uit te leggen. Tijdens een opdracht in een fabriek in India heb ik mijzelf daarom als volgt geïntroduceerd: “I am a behavioral engineer and I am here to do a root cause analysis about the Non Conformities and dysfunctional behavioral patterns that are causing problems in your communication flow”. Waarop het antwoord was: “That’s just what we need!


Dit blog is eerder verschenen op het NVO2-blog over ontwikkelen en opleiden: http://nvo2leren.wordpress.com/. En op het blog van Jitske Kramer: www.diversiteitenverandering.nl

0
Organisatie lessen uit de antropologie

Related Posts

Inschrijven leergang, trainingen congressen

 • Collegereeks Psychologie voor managers - focus learning journeys

  17 september t/m 18 december 2018. Meer informatie

 • 22 november 2018 De Nationale Coöperatiedag 2018

  Meer informatie

 • 30 november 2018 Jaarcongres NVLF werkt voor jou!

  Meer informatie

 • 18 december Seminar: Anders…

  ….Veranderen, Managen, Kijken, Leidinggeven en Eigenaarschap, maar dan Anders door Managementboek.nl Een unieke dag over alle aspecten van anders organiseren, veranderen, leidinggeven. Meer informatie Aanmelden

 • 9 mei 2019 Het Grote Kwaliteitscongres, Burgers’ Zoo

  Samen sturen op kwaliteit, meer informatie

 • 13 november 2019 Corporate Culture Event, Burgers’ Zoo

  Nadere info volgt

 • Training Building Tribes

  Lees alles over de nieuwe training Building Tribes

 • Trainingen Deep Democracy

  Inclusieve dialoog en besluitvorming. Ruimte voor de wijsheid van de minderheid. Data en inschrijven.

 • Training Own Your Rank

  Over ranking en positie pakken. Krachtig én verbindend zijn. Data en inschrijven.

 • Training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken

  Door ons ontwikkelde dialoogvorm, geinspireerd op dialoogvormen van over de hele wereld. Data en inschrijven.

 • Leergang Organisatiecultuur. Corporate Antropologie – echt aan de slag met organisatiecultuur

  Intensieve en unieke leergang. Data en inschrijven.

In beeld

Building Tribes - reisgids door organisaties. Nieuw boek, lezing, training

building tribes boek

Winnaar Managementboek van het jaar 2016!

Managementboek van het jaar

Nieuwste Blog

Ik reisde in de zomer van 2018 naar China. Samen met mijn gezin; beste reisgezelschap denkbaar. Total culture shock. Ondanks al mijn reiservaring is China… anders. Weinig Chinezen spreken goed engels. Dat betekent dat dagelijkse interacties als eten ...