laboratory-2815641_1920

Farma is verhuist naar Azië

De productie van medicatie en farmaceutische apparatuur en artikelen is sterk geïnternationaliseerd. Zij bevindt zich nauwelijks meer op Europese bodem, maar is veelal gesitueerd in China en India. Ook de dikwijls private CEO's en aandeelhouders zijn steeds vaker Aziatisch.

Al eerder problematisch

Al voor de corona crises hebben we een aantal ongemakkelijke ervaringen gehad met de tariefstelling en beschikbaarheid van wezenlijke medicatie. Zo heeft farmaceut Novartis de prijs van het kankermedicijn lutetium-octreotaat, dat in Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld, zonder enig overleg verhoogd. Het anti- psychoticum Lithiummiddel Priadel onderging ook een prijsverhoging, die patiënten zelf moesten betalen, wat veel kwetsbare- en potentieel risicovolle psychiatrische patiënten niet kunnen. Dit leidt tot risico's voor de gezondheid van patiënten en voor veiligheidsrisico's in de samenleving.

Corona

We hebben ervaren hoe plotseling afhankelijk je als land kunt worden van medicatie, apparatuur en medische voorzieningen als mondkapjes. Natuurlijk is nooit precies te voorzien welke pandemie zich zal aandienen en welke medicatie hiervoor nodig is.

Farma is een strategische vitale functie

De productie van medicatie en farmaceutische middelen is strategisch van even groot belang als het op orde hebben van de watervoorziening of van defensie. Als China wil; kan zij de medicatietoevoer naar Nederland of Europa heel snel platleggen, wat desastreuze gevolgen zal hebben. Het is mogelijk om en 'schone' oorlog te voeren, waarvoor je helemaal geen defensiemacht meer nodig hebt. Net zoals je defensie niet aan een buitenlandse- buiten Europese mogendheid uit handen geeft, zou je moeten overwegen om dat ook niet te doen met de productie van farmaceutica.

Overweging

We zouden als overheid moeten heroverwegen welke strategische functie farma heeft in de Nederlandse samenleving, met welke buitenlandse partners we willen optrekken en overwegen of de totale privatisering van de farmaceutische industrie wel wenselijk is. Laten we investeren om Nederland als kennisland hoog te houden, zeker op het gebied van de ontwikkeling- en de eigen productie van farma in universiteiten en ziekenhuizen.