Geef je op voor de e-zine

Connect!

Connect! - Diversiteitslessen uit de antropologie 

We build Tribes, we connect people. We verbinden groepen en inspireren mensen om daarmee het beste uit ieder individu en uit de organisatie als geheel te halen. Binnen Nederland en internationaal. Tussen landsculturen of binnen een organisatie tussen twee afdelingsculturen. Verschillen als springplank in plaats van als obstakel. Bestaande routines ter discussie stellen, het gesprek over macht durven voeren, inclusieve organisaties bouwen, laten werken van internationale organisaties en multiculturele teams. Het gewone uitdagen met het opleidingsprogramma ‘Laat de mix werken’. We hebben een on-line leerprogramma over leidinggeven aan multiculturele teams. Een trainingsprogramma gebaseerd op onze 8 inclusie principes. En...hierover houden we in binnen- en buitenland mooie lezingen. En schreef Jitske Kramer de boeken Normaal is Anders (Managing Cultural Dynamics) en Wow! Wat een verschil (Wow! What a difference).

Visie op diversiteit en inclusie

Ons diepste menselijke dilemma is: wees jezelf en pas je aan. We willen uniek en anders zijn en tegelijkertijd het zelfde zijn en erbij horen. We willen diversiteit en inclusie. Verschillen benutten.

Diversiteit gaat over alle mogelijke zichtbare en onzichtbare verschillen die mensen tussen elkaar kunnen ervaren. Door verschillende inzichten, perspectieven en achtergronden goed te benutten, winnen organisaties aan innovatie, productiviteit en creativiteit. Dit vraagt wel specifieke aandacht voor de dynamiek van diversiteit, waarin macht, in- en uitsluiting en potentiele misverstanden een belangrijke rol spelen. Het optimaliseren van deze dynamiek vraagt om een combinatie van verbindende en daadkrachtige interventies. Verbindende interventies zijn gericht op dialoog, begrip, ontmoeten, exploreren en overeenkomsten. Daadkrachtige interventies gaan over verschillen, het creëren van oplossingen, besluitvorming en actie.

Inclusie gaat over de manier waarop je verschillen krachtig in kunt zetten. In een inclusieve bedrijfscultuur worden verschillen gewaardeerd en benut. Tegenstellingen zijn een gegeven en worden niet uit de weg gaan. Inclusie ontstaat door verschillen die er zijn de ruimte te geven. De overeenkomsten en de gemeenschappelijke doelen zorgen voor richting en verbinding. Ieders unieke talent wordt verwelkomd en de verschillende ideeën gehoord. Niemand wordt door zijn of haar anders-zijn impliciet of expliciet buitengesloten. Eenheid en binding ontstaat door elkaar en elkaars gewoonten uit te dagen.

spreads 13WOW wees jezelf

Inclusieve werkcultuur

De sleutel voor diversiteit op het werk ligt niet zozeer in de verschillen, maar in de dynamiek die ontstaat door de verschillen. Omgaan met diversiteit en tegenstellingen vraagt en/en denken. Bijvoorbeeld:
... hoe kunnen we ons tegelijk verbonden voelen én debatteren over onze verschillen?
... hoe kunnen we tegelijk de focus leggen op individuele prestaties én teamprestaties?
... hoe kunnen we kracht en zachtheid, het masculiene en feminiene verenigen?
... hoe kunnen we ons tegelijk laten leiden door rationele argumenten én onze intuïtie?
... hoe kunnen we ons tegelijk daadkrachtig én sensitief opstellen?

De uitdaging is om altijd te kunnen luisteren naar het andere geluid. Naar de afwijking. Wij noemen dit andere perspectief ‘Harry’ (of Henriette, of Mo). Een kwestie van mentaliteit. Het gewone uitdagen. Vragen stellen. Nieuwsgierigheid. Lef om van de gebaande paden af te wijken. Elke dag. En/en.

Harry
inclusie principes 800

De 8 inclusie principes

Inclusie en verbinding staan tegenover uitsluiting en fragmentatie. Om een inclusieve cultuur te ontwikkelen, hebben we acht inclusie principes opgesteld. Deze principes zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk inzichten en onze jarenlange ervaring met deze materie. Elk principe heeft zijn eigen theoretisch kader, concreet gedrag en praktische tips. Een effectief raamwerk voor diagnose, gesprek en actie. De principes zijn uitgebreid beschreven in het boek Wow! Wat een verschil (Wow! What a difference) en vormen de basis van ons 'Harry' Programma uTalent - laat de mix werken.

1. Kloon niet
- Begrijp hoe jouw voorkeuren je besluiten beïnvloeden.
- Verbreed je voorkeur.
- Werk bewust met mensen die anders zijn dan jij.
- Beoordeel een idee, niet een persoon.

2. Zie de macht van macht
- Ga bewust om met de vraag wie er bepaalt wat normaal is.
- Bespreek regels en gedrag dat mensen buitensluit.
- Zet je privileges en plek in de rangorde in voor het grotere geheel.

3. Daag de waarheid uit
- Durf je eigen mening en de groepsnorm ter discussie te stellen.
- Voer eerlijke gesprekken over verschillen en overeenkomsten.
- Ga actief op zoek naar je eigen ongelijk.
- Accepteer dat er meerdere waarheden zijn.

4. Geniet van het onbekende
- Doorbreek vaste patronen en probeer nieuwe dingen uit.
- Creëer veiligheid door je lerend op te stellen.
- Erken en herken spanning en onzekerheid.

5. Niet of/of, maar en/en
- Zie een andere mening niet als een obstakel.
- Denk en/en, met het gezamenlijke doel voor ogen.
- Ga uit van je eigen voorkeur, en voeg de kwaliteit van anderen toe.

6. Zoek actief naar het alternatief
- Duw afwijkende standpunten niet onder water.
- Zeg op respectvolle wijze wat er gezegd moet worden, zonder angst voor afwijzing of voor je positie.
- Betrek mensen die het aangaat, persoonlijk bij je besluiten.
- Luister oprecht naar hun mening.

7. Varieer in ritme
- Stem af op elkaar, op de doelen en op de situatie.
- Pas de werkwijze aan, niet de mensen.

8. Doe het samen
- Zet je in voor verbinding.
- Steun goede initiatieven openlijk.
- Maak ruimte voor informeel, menselijk contact.

Onze diensten en activiteiten op een rij:

 • Lezingen en Masterclasses over intercultureel en internationaal werken, diversiteit en inclusie. In het Nederlands en Engels.
 • Lezingen en masterclasses over de uitdaging om maatschappelijke verschillen te overbruggen, het migratie- en vluchtelingendebat in goede banen te leiden, antwoorden te geven op de dilemma’s van deze tijd.
 • Programma ‘Wow - laat de mix werken’. Een kort, krachtig opleidingsprogramma voor teams, met 4 films en workshops gebaseerd op de 8 inclusie principes.
 • Een blended learning programma Working International voor expats en internationaal werkende leiders. Het is een blended learning program met films (flip-the-classroom principe), masterclasses (online of live) en (skype-)coaching.
 • Live simulaties, managementgames en computergames over omgaan met verschillen. Zoals onder andere de LingHe simulatie, een waanzinnig lastige computersimulatie waarbij je een verandering moet doorvoeren in een Chinees bedrijf. Ontwikkeld door Insead.
 • Assessment tool voor vergroten van interculturele competenties: The International Profiler
 • De boeken Normaal is Anders (Managing Cultural Dynamics) en Wow! Wat een verschil (Wow! What a difference).
 • Assessment tool voor het vergroten van interculturele kennis, gebaseerd op model Richard Lewis: The Culture Active

Lewis model intercultural communication

 Richard Lewis Culture Types Model 

Inschrijven leergang, trainingen congressen

 • Leergang Organisatiecultuur. Corporate Antropologie – echt aan de slag met organisatiecultuur

  Intensieve en unieke leergang. Data en inschrijven.

 • Training Talk! Faciliteren van kampvuurgesprekken

  Door ons ontwikkelde dialoogvorm, geinspireerd op dialoogvormen van over de hele wereld. Data en inschrijven.

 • Training Own Your Rank

  Over ranking en positie pakken. Krachtig én verbindend zijn. Data en inschrijven.

 • Training Deep Democracy

  Krachtige besluitvormingsmethode, werken met de onderstroom. Meer info en inschrijven: www.deepdemocracy.nl

 • 7 Maart 2017 - Customer Excellence Event

  Customer Excellence Event 2017 van N3WStrategy op 7 maart 2017. Sprekers Danielle Braun en Kees Klomp. Meer informatie en inschrijven.

 • 11 April 2017 - IPMA Projectmanagementparade

  De Projectmanagement Parade is het grootste congres voor de PM community in Nederland. Jitske Kramer verzorgt de openingskeynote. Voor meer informatie en inschrijven: projectmanagementparade

 • 13 April 2017 - Masterclass in reeks Veranderkunde

  Reeks Masterclasses Veranderkunde - Nieuwe geluiden start in februari 2017 met o.a. Martijn Aslander, Jaap van 't Hek, Wouter Hart en op donderdag 13 april Danielle Braun. Meer informatie en inschrijven.

 • 18 April 2017: Rhythm of life!

  'Rhythm of Life' is meer dan een seminar; het is een experience. Jitske Kramer en Typhoon nemen je mee in de wereld van leiderschap, groei, diversiteit, tribes & macht. Meer informatie en inschrijven.

 • 7-13 Mei 2017: Deep Democracy Griekenland

  Voor de vierde keer organiseren we een intensieve Deep Democracy week in Griekenland (level 2 en 3). Met Jitske Kramer en Frank Weijers. Meer informatie en inschrijven.

 • 6-8 Juni 2017 World Wide Deep Democracy Experience

  World Wide Deep Democracy Experience van 6 t/m 8 juni 2017. Meer informatie en inschrijven

 • 16 Juni 2017: IIA Jubileum Congres

  Congres georganiseerd door instituut van Internal Auditors. Jitske Kramer is een van de keynote speakers. Meer informatie en inschrijven  

 • 20 Juni 2017: Summerboost!

  F...ck the work-life balance. There is only life. Op het werk denk je aan vakantie en op vakantie denk je aan werk. Danielle Braun en Jitske Kramer laten je met de verwonderde blik van een reiziger kijken naar je eigen organisatie. Fun, serieus, toepasbaar, buiten, prachtig teambuildinguitje voor jou en je team. Meer informatie en inschrijven.

 • 31 augustus 2017: Meet the tribe dag 2017 - #blijfpraten

  We kijken terug op een aantal fijne meet the tribe dagen met alumni aan de leergang Corporate Antropologie. En we gaan het weer doen. Waarbij we tribal connections leggen met deelnemers Deep Democracy, Talk! Kampvuurgesprekken en Chief! Own your rank. Dus... heb je bij ons de leergang Corporate Antropologie gevolgd? Of een training Deep Democracy, Chief! Own Your Rank of Talk! Kampvuurgesprekken? Dan ben je van harte welkom op onze alumnidag op 31 augustus 2017. Meer informatie en inschrijven

In beeld

Winnaar Managementboek van het jaar 2016! 

Managementboek van het jaar 

 
 

Nieuwste Blog

Danielle reisde met kerst naar Nepal. Voornamelijk om met haar gezin te genieten van een trekking in de bergen van het Annapurna massief en te slenteren door de straten van Pokhara en Kathmandu. Maar als antropoloog sta je natuurlijk nooit uit, dus e...